SRAC - Lider pe piata nationala de certificare!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 29-06-2022 19:56:55
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Buletin SIEAR nr. 180 - Martie 2006


 • 1. Anunturi

  2. Actiuni

  3. Cunoasterea este puterea

  4. Din alte surse

  1. Anunturi

  1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza potrivit legii, prevede la art. 57 alin. (4) ca persoanele fizice care au realizat in anul 2005, venituri din salarii pot solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit.
  In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 56/20.01.2006 se arata ca aceasta se poate face pana la 15 mai 2006 prin completarea formularului 230 care se pune gratuit la dispozitia contribuabilului la solicitarea acestuia.
  Formularul 230 are titlul „CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL”.

  Formularul are doua parti:

  A. Date de identificare ale contribuabilului B. Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit, potrivit dispozitiilor art. 57 alin. (4) din legea nr. 571/2003

  Rugam membri SIEAR ca in conformitate cu prevederile Codului Fiscal sa optati ca 2% din impozitul aferent anului 2005, conform formular 230 sa fie directionat catre Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari din Romania, cod fiscal 7274356, cont IBAN RO30BRDE441SV03899414410 deschis la BRD-Sucursala Unirea.

  Membri individuali care vor directiona catre SIEAR 2% vor fi evidentiati in Buletinele Informative si vor fi sprijiniti in publicarea de articole, carti etc.

  Atasat va transmitem un model completat al formularului 230 cat si un formular necompletat in vederea completarii de catre dumneavoastra.

  Precizam ca termenul limita pentru depunere este 15.05.2006 si poate fi trimis la Administratia Financiara de domiciliu si cu scrisoare recomandata.
  Nu uitati sa atasati copiile fiselor fiscale!
  Va multumim.


  2. AGIR anunta deschiderea competitiei „Premiile AGIR pentru anul 2005”. Premiile se acorda persoanelor sau institutiilor pentru lucrari ingineresti deosebite sau carti originale de inalt nivel tehnico-stiintific. Detalii la: cristina.puican@agir.ro

  3. A aparut Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1144 din 19 decembrie 2005.

  4. Electrical Engineering STudents’ European assoCiation-EESTEC organizeaza in perioada 1-7.05.2006 cursuri sub sigla „Home, Smart Home”. Reprezentant SIEAR as. drd. ing. Stefan Alecsandru. Detalii la www.eestec.ro si/sau Daniela Manolescu la e-mail: daniela.manolescu@eestec.ro.

  5. 24.03.2006 Factori de succes in afaceri la Sphera Building Center. Detalii la: cristina@spheracenter.ro.

  6. 4-7.04.2006 ROMCONTROLA la ROMEXPO (www.romcontrola.ro).

  7. 19.05.2006 SIGPROT 2006-MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. A III-a Sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala a studentilor la Facultatea de Pompieri-Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”.

  8. 11-15.06.2006 Forumul regional al Energiei-FOREN 2006, cu tema: "Promovarea parteneriatului regional in domeniul energiei pentru dezvotarea durabila" - Neptun. Detalii la: www.cnr-cme.ro/foren2006

  9. 3-7.10.2006 TIB (www.tib.ro) si INVENTIKA (www.expoinventika.ro) la ROMEXPO.

  10. 19-22.10.2006 3 E (www.expo3e.ro) la ROMEXPO.

  2. Actiuni

  781. 10.03.2006 Sedinta Consiliului Director SIEAR.

  782. 10.03.2006 Adunarea Generala a membrilor SIEAR, care a avut la Ordinea de zi: Raportul Consiliului Director pentru activitatea desfasurata in anul 2005, Programul de activitate pe anul 2006, Executia BVC pe anul 2005, Aprobarea hotararilor Consiliului Director din 25.11.2005 si 10.03.2006, Raportul Comisiei de Cenzori, BVC pe anul 2006, Aprobarea, Raportului presedintelui, a Bilantului Contabil si a Raportului Comisiei de cenzori asupra activitatii desfasurate in anul 2005. Printre altele a rezultat necesitatea implicarii SIEAR in calificarea de electricieni si pregatirea de proiectanti competenti in domeniul instalatiilor electrice si de automatizari. A fost prezentat stadiul elaborarii Manualului electricianului. S-a aratat importanta Certificarii Competentei Profesionale a agentilor economici si legat si de aceasta a mentineri certificarii SMC conform ISO 9001-2000.

  783. 13.03.2006 Masa rotunda privind „Ghid pentru masurarea cosumurilor de energie electrica la cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a performantelor energetice”. Au participat: prof. dr. ing. Ion Iordanescu-UPB, prof. dr. ing. Serban Lazar-UTCB, s.l. drd. ing. Mircea Rosca-UTCB, Dir. Gen. Ing. Cornel Chioreanu-C&I ELCA IMPEX, prof. dr. ing. Dan Moroldo-UTCB, prof. dr. ing. Sorin Caluianu-UTCB, Sl. drd. ing. Silviu Gheorghe-UTCB, prof. dr. ing. Constantin Ionescu-UTCB

  784. 13.03.2006 Intalnire referitor la pregatirea proiectantilor de instalatii electrice si automatizari. Au participat: Dir. Gen. Ing. Cornel Chioreanu-C&I ELCA IMPEX, Sl. drd. ing. Silviu Gheorghe-UTCB, prof. dr. ing. Constantin Ionescu-UTCB

  785. 16.03.2006 Consiliu Director CNR-CME. Din partea SIEAR a participat prof. dr. ing. Serban Lazar

  786. 16.03.2006 Proiectul: Elaborarea strategiei nationale in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii (CDI) pentru perioada 2007-2013, lansat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Workshop de Negociere „Stabilirea prioritatilor pentru sistemul national CDI” Panel 5 „Dezvoltare Durabila” organizat pe GRUP A, B si C. Intereseaza SIEAR: GRUP A-Cresterea eficientei energetice, Surse regenerabile de energie, Energetica localitatilor urbane si rurale, Utilizarea rationala a resurselor energetice; GRUP B-Reabilitarea energetica a cladirilor rezidentiale (si publice), Cladiri de locuit inteligente pentru confortul si siguranta utilizatorilor; GRUP C-Educatia si Formarea Profesionala pe tot Parcursul Vietii. Din partea SIEAR a participat Secretar Stiintific conf. dr. ing. Daniel Popescu-UTCB

  787. 17.032006 Participarea SIEAR la pregatirea proiectantilor de instalatii electrice si automatizari. Au participat: Dir. Gen. ing. Cornel Chioreanu-C&I ELCA IMPEX, Sl. drd. ing. Silviu Gheorghe-UTCB, prof. dr. ing. Constantin Ionescu-UTCB

  788. 20.03.2006 Workshop privind pregatirea proiectantilor de instalatii electrice si automatizari. Au participat: Dir. Gen. ing. Cornel Chioreanu-C&I ELCA IMPEX, Prof. dr. ing. Ioan Borza-presedinte Filiala Timisoara-prodecan Facultatea Constructii si Instalatii-UPT, Prof. dr. ing. Serban Lazar-Vicepresedinte Filiala MIT-prodecan FI-UTCB, Sl. drd. ing. Silviu Gheorghe-UTCB, prof. dr. ing. Constantin Ionescu-UTCB.

  789. 23.03.2006 Simpozion SIEAR in cadrul EXPO-SECURITY organizat in colaborare cu ARTS la ROMEXPO. Detalii in Buletin 181.

  790. 24.03.2006 In cadrul EXPO-SECURITY firma ROMANO ELECTRO a prezentat: Sistem informatic de management al activitatilor firmei. Este un mod original, logic si simplu de gestiune a activitatilor firmei „Document Management Systems-DMS”. Prezentarea a fost facuta de Dir. Gen. ing. Liviu Mateescu si IT Manager Radu Mihail Puscasu. Detalii la www.roelsystems.ro si/sau office@roelsystems.ro. Din partea SIEAR au participat: Dir. Gen. ing. Cornel Chioreanu-C&I ELCA-Vicepresedinte, Dir. Gen. prof. dr. ing. Al Stamatiu-Vicepresedinte, prof. dr. ing. Constantin Ionescu-Presedinte

  791. 24.03.2006 Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii-ARACO a organizat la sala Titulescu din Complexul expozitional ROMEXPO aniversarea a 15 ani de activitate ca Patronat reprezentativ al constructorilor din Romania. Cu acest prilej a fost decernat si Trofeul Calitatii ARACO-Editia a XII-a. Detalii in Buletin ARACO nr. 8-9/2006. Din partea SIEAR a participat prof. dr. ing. Constantin Ionescu-Presedinte

  792. 24.03.2006 Adunarea Generala a membrilor ARTS. Ordinea de zi: Raportul de activitate al Consiliului Director, Raportul cenzorului, Aprobarea bugetului pe 2006, Aprobarea Codului Etic al ARTS, Adoptarea de modificari ale Statutului ARTS, Alegerea Consiliului de Onoare si validarea CD, validarea si excluderea de membri, Discutii. Din partea SIEAR a participat Secretar Stiintific conf. dr. ing. Daniel Popescu-UTCB.

  3. Cunoasterea este puterea

  Electricianul nr. 1/2006

  - Home, Smart Home
  - Noutati prezentate in cadrul Salonului Interclima+Elec 2006
  - Noua gama de relee de supraveghere pentru marimi electrice si neelectrice
  - Program gratuit pntru calculul nivelului de protectie si alegerea paratrasnetului cu dispozitiv de amorsare DAT CONTROLER
  - Echipamente electrice pentru mediile cu pericol la explozie prin gaze: categorii si metode de protectie
  - Tabloul electric - o chestiune „fierbinte”
  - Easergy T2001 – o unitate multifunctionala pentru comanda la distanta a retelelor de MT
  - InfraCAM - revolutie in termografie
  - Noutati in domeniul comunicatiilor industriale mobile – familia SCALANCE W
  - Contributii la determinarea sectiunii conductoarelor si cablurilor electrice de alimentare a consumatorilor in regim deformant
  - Sisteme de Date Distribuite in Tehnologia Constructiilor

  ALARMA nr. 1/2004

  - Sisteme de control a poluarii
  - Solutii alternative pentru detectia incendiilor
  - TOCA ACCES - Sisteme de control al accesului promovate in premiera pe piata din Romania
  - Clasificarea detectorelor punctuale de caldura - caracteristici si teste standard
  - Solutii de detectare si alarmare antiincendiu - aplicatii atipice

  Univers Ingineresc nr. 4(362)/2006

  - Proiectul "Economia bazata pe cunoastere"
  - 2006 - anul Centenarului Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) ilustru economist de talie internationala, academician
  - Cerinte privind implementarea sistemelor de management al securitatii in munca
  - Academicianul Toma Dordea la 85 de ani
  - Cablu electric submarin Constanta-Pasakoy (Turcia) cu o lungime de circa 400 de km, pozat la o adancime de 1000m, la tensiunea de 400 kV si capacitate de 600MW. Proiectul are termen aprilie 2006 iar executia se va face in anii 2007-2009 (24 de luni).

  Univers Ingineresc nr. 5(363)/2006

  - Energii alternative in zona largita a Marii Negre
  - Centenarul aviatiei romane
  - Centenarul zborului lui Traian Vuia
  - Dezvoltarea durabila in constructii sub impactul modificarilor climatice si al pretului crecand al energiei.
  - Participarea romaneasca la un nou eveniment mondial dedicat inovarii: InnovActionla Udine-Italia
  - Conferinta Internationala "Dezvoltarea infrastructurii in zona Marii Negre in noul context euroatlantic"

  Tehnica Instalatiilor nr. 1(33)/2006

  - Afriso Euro-index: noile Norme EN 50379 in domeniul aparaturii utilizate pentru verificarea proceselor de ardere

  Agenda Constructiilor nr. 03/2006

  - Mobexpert va investi peste 27 milioane de euro pentru finalizarea unui mall
  - Investitie de 100 milioane euro in porturile de la Marea Neagra
  - Blocuri de 60 milioane euro in cartierul Militari
  - ANL va finaliza in acest an 435 de locuinte prin credit ipotecar

  Newsletter Genesys nr. 9…11/2006

  Detalii la: mailto:sales@genesys.ro.

  4. Din alte surse

  - Revista New Scientist anunta ca Nokia a realizat un telefon mobil cu camera foto destinat persoanelor ce ar putea fi rapite. Telefonul pare inchis atunci cand trimite un mesaj S.O.S. transmitand imagini, sunete si coordonatele GPS (Global Positionning Systems) unui centru de tratare a mesajelor sau unei persoane de incredere.
  Chiar daca se pierde emisia (la intrarea intr-o parcare subterana) telefonul pastreaza in memorie imaginile si sunetele pentru a le transmite automat, imediat dupa reluarea semnalului. O data mesajul de urgenta declansat el nu poate fi suprimat decat prin tastarea unui cod personal ceea ce permite evitarea alarmelor false.

  - Informaticienii de la Institutul german Fraunhofer au prezentat cu ocazia Targului CeBit de la Hanovra 2006, un prototip de calculator care poate citi gandurile, transformandu-le in propozitii coerente. Pentru a fi „cititi” de calculator, oamenii se asaza in fata aparatului si isi ataseaza pe cap un dispozitiv intesat de senzori, care permit evaluarea activitatii cerebrale.

  - Vanzarile BitDefender vor depasi 100 milioane USD in anul 2007

  - Laptop-ul de 100 USD va fi realizat de o companie taiwaneza

  - Statia de cercetari polare a Romaniei a pornit

  - Saltul IT va creste spectaculos inurmatorii ani

  - Symantec a obtinut distinctia „Produsul anului” din partea revistei Information Security

  - Angajatii Microsoft acuza ca nu sunt tratati la fel de bine ca cei de la Google

  - Google a dezvoltat in continuare serviciul de harti online gen Google Earth (care permite utilizatorilor o explorare detaliata a planetei noastre), oferind in prezent utilizatorilor posibilitatea de a explora suprafata Lunii-prin serviciul Google Moon si a planetei Marte prin serviciul Google Mars. Hartile au fost realizate dupa imagini luate de NASA cu ajutorul satelitilor si Google a colaborat cu cercetatorii de la Arizona State University.

  - La „Targul CEBIT” de la Hanovra (9-15.03.2006) vedetele au fost telefoanele mobile. Detalii la: www.benqmobile.com, www.samsungmobile.com, www.lge.com, www.sonyericsson.com.

  - PDA YAKUMO+SD 512 MB cu harta Romaniei si suport PDA pentru masini. Este disponibil in reteaua de distributie GERMANOS la pretul de 1999,90 lei noi.

  - Editura MATRIX ROM infiintata in anul 1993 s-a impus ca cel mai important editor de carte in domeniul constructiilor si instalatiilor si este unul din cei mai importanti elaboratori de software pentru acelasi domeniu. Detalii privind realizarile in domeniu editorial si al produselor software la www.matrixrom.ro.

  - Deutsche Telekom se asociaza cu Microsoft pentru a furniza servicii de televiziune prin Internet
  - Volvo cumpara camioanele Nissan.

  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări

 
Utile
Buletine SIEAR
Ultimele stiri