MATRIX-ROM Bucuresti - Editura si Casa Software - www.matrixrom.ro!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 29-06-2022 21:28:52
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Buletin SIEAR nr. 203 - Octombrie 2006


 • 1. Anunturi

  2. Actiuni

  3. Cunoasterea este puterea

  4. Din alte surse

  1. Anunturi

  1. Abonamentele pentru anul 2007 la revista Electricianul – 10 aparitii pe an costa 100 lei; pentru membrii SIEAR costa 80 lei.

  Abonamentele pentru anul 2007 la revista Masurari si Automatizari – 6 aparitii/an costa 60 lei.

  Pentru abonarea la pachet (ambele reviste), pentru membrii SIEAR costul este de 120 lei.

  Plata se face prin Ordin de plata in conturile ARTECNO BUCURESTI SRL: COD IBAN - RO65 RNCB 5010000002250001 BCR Sector 1 Bucuresti sau RO50 TREZ 7025069XXX002730 TREZORERIE Sector 2.

  Plata se poate face si prin Mandat postal pe numele Sofia Florica, Sos. Mihai Bravu nr. 110, Bl. D2, Sc. B, Et. 10, Ap. 64, cod 021332, Sector 2, Bucuresti.

  Pentru operativitate se va trimite prin, fax la numerele: 021-2527428, 2524840, 6426762, numarul abonamentelor facut la revistele respective, nr. Ordinului de plata sau al Mandatului postal.

  2. Pe site-ul nostru la rubrica „Noutati” este data Lista participantilor la cea de A 41-a Conferinta de Instalatii Electrice si Automatizari – Sinaia 2006 si fotografiile facute cu aceasta ocazie. Fotografiile sunt date si la „Ultimele stiri”

  3. Ca urmare a initiativei de aparitie a Manualului electricianului s-a propus efectuarea unui sondaj de opinie pe site nostru.

  4. Lista cu Verificatorii de Proiecte si Expertii Tehnici Ie a fost reactualizata la 31.10.2006 si o gasiti la Membri SIEAR Filiala VP si ET.

  5. Pe site la rubrica „Ultimele stiri” gasiti detalii privind posibilitatea publicitatii pentru societatile membre SIEAR.

  6. 29-30.11.2006 - Simpozion SIEAR in colaborare cu Catedra de Electrotehnica in cadrul Conferintei Facultatii de Instalatii - UTCB.

  7. Curs de pregatire pentru VERIFICATORI DE PROIECTE SI EXPERTI TEHNICI in instalatii 22-26 ianuarie 2007 Cursurile sunt organizate de SIEAR in colaborare cu AIIR pentru urmatoarele domenii:

  - Instalatii sanitare (Is);
  - Instalatii gaze petroliere si lichefiate (Ig);
  - Instalatii de incalzire centrala (Ii);
  - Instalatii de ventilare si climatizare (Iv);
  - Instalatii electrice (Ie).

  Cursurile se desfasoara pe parcursul a 5 zile a 6 ore/zi.

  Cursantii primesc in functie de domeniul solicitat brosurile cu criteriile de performanta pentru instalatiile: Is, Ig, Ii, Iv respectiv Ie.

  In afara de acestea, toti cursantii primesc urmatoarele:

  - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

  - Brosura „Atestarea verificatorilor de proiecte si expertilor pentru instalatii”;

  - Extras din legislatia referitoare la verificatorii de proiecte si expertii tehnici.

  Responsabil curs: conf. dr. ing. Nicolae Ivan
  tel.: 021-2524280/135; 0721/932632

  Alte informatii si inscrieri la
  Secretar curs: teh. Cornelia Popovici
  tel.: 021- 2524280/136; 0723/384534

  Inscrierile se fac in perioada 8 noiembrie 2006-8 ianuarie 2007.

  Membrii AIIR si SIEAR beneficiaza de o reducere a costului cursurilor de pana la 20%.


  2. Actiuni

  853/27.10.2006 - In urma Mesei rotunde destinate Manualului electricianului de la A 41-a Conferinta de Instalatii Electrice si Automatizari – Sinaia 2006, coordonatorul lucrarii prof. dr. ing. Ioan Ionescu - presedinte Filiala Targoviste, s-a preocupat de actualizarea autorilor si recenzorilor si a notificarii acestora in vederea terminarii lucrarii pana la 15.04.2007.

  3. Cunoasterea este puterea

  Univers Ingineresc nr. 18 (376)/2006

  - Ziua inginerului român – 14 septembrie – a fost marcată anul acesta de către Asociația Generală a Inginerilor din România prin organizarea, în zilele de 14-15 septembrie a.c., a celei de a VII–a ediții a Simpozionului Stiințific a Inginerilor Români de pretutindeni și a festivității de decernare a premiilor AGIR pentru anul 2005.
  - Mesajul Academiei de Științe Tehnice din România.
  - Concluzii și propuneri rezultate din prezentarea și dezbaterea lucrărilor pe secțiuni.
  - Secțiunea 1 : schimbarea contextului în domeniul resurselor naturale. Viitorul resurselor naturale.
  - Secțiunea 2: Noi soluții în energetica actuală și de perspectivă. Eficiența energetică.
  - Secțiunea 3: Minimizarea consumurilor și a pierderilor. Reciclarea materialelor.
  - Secțiunea 4: Făurirea unei economii durabile prin utilizareea rațională a resurselor naturale, energiei și materialelor.
  - Expoziția înternațională de echipamente electrice și de automatizări – IEAS 2006.

  Univers Ingineresc nr. 19 (377)/2006

  - Impresii despre SINGRO 2006.
  - Vizita profesorului Lester Brown în România - Profesorul Lester R. Brown este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de știință din lume, creatorul Institutului pentru Veghea Mondial㠖 World Watch Institut din Washington DC.
  - Premiile AGIR pentru anul 2005.
  - Simpozioanele IEAS 2006.
  - Dispare roata de rezervă.

  Instalatorul nr. 9/2006

  - Conferinta Actiunii Concertate de aplicare a Directivei Performantei Energetice a Clădirilor.
  - Măsuri contra zgomotului într-un bloc cu centrală termică la subsol.
  - Valve electromagnetice produse de ODE, Italia.
  - Regulatoare cu acționare directă pentru toate tipurile de aplicații.
  - Considerații privind reconversia sistemelor energetice de pe gaze naturale pr hidrogen (II).
  - Apă caldă gratis!? Tehnica solară.
  - PROIECT. Normă metodologică de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.

  A 41-a Conferință Națională de Instalații - Volumul „Instalații sanitare, încălziri, ventilații, gaze”.
  - Considerații privind controlul vitezei și sensului de deplasare la roboți pentru diagnosticarea imagistică a conductelor de canalizare.
  - Energiile neconvenționale între oportunitate și necesitate.
  - Clădiri inteligente – eficiență energetică.
  - Asupra ecranării electromagnetice în instalațiile moderne.
  - Armonizarea reglementărilor românești privind securitatea la incendiu cu cerințele directivei 89/106/CEE.
  - Energiile regenerabile și criza petrolului.
  - Casa eco-bio-economică. Aportul energiei solare pasive.
  - Consumuri de energie termică într-un bloc de locuințe echipat cu repartitoare de costuri și robinete termostatice.
  - Aspecte ale monitorizării consumurilor energetice în clădirile școlare și publice.
  - Evaluarea riscului de incendiu optim asumat la săli aglomerate.
  - Analiza condițiilor de măsurare a consumurilor de gaze naturale la consumatorii cu debite instalate mici.

  Mesagerul energetic nr. 60/2006
  - Investiții în energia solară în clădirile municipalității din Berlin.
  - Extinderea termoficării în Bulgaria.
  - Declarația CME pe 2007: energia și schimbările climatice.
  - Conferința Internațională cu tema: energia în Europa Centrală și de Est, Athenee Palace Hilton, 21-23.11.2006.
  - Conferința cu tema: Finanțarea Investițiilor în Energie, 23 noiembrie 2006, Hotel Marriott.

  Automatizări și Instrumentație nr. 5/2006

  - Bazele unitare ale debitmetriei (partea II-a). Debitmetre neconvenționale (complexe).
  - Măsurarea debitului în canale deschise.
  - Sistem de acționare și automatizare a unei fântâni arteziene.
  - Informatizarea instalațiilor sistemului electroenergetic și consecințele asupra calității energiei electrice.
  - Sistem de monitorizare integrat cu transmisie date on-line prin GSM.
  - Controlul funcționării echipamentelor cu acționare electro-hidraulică pentru deplasarea pe verticală a persoanelor.
  - Rețele ZigBee WN

  SYSCOM info 130/2006

  - Omni – un sistem integrat universal pentru interfața cu operatorul a traductoarelor.

  SYSCOM info 131/2006

  - Debitmetrele Coriolis OPTIMASS – Aplicații.
  - Finish Thompson INC. (FTI) SUA – Pompe portabile pentru transferul lichidelor din butoaie și bazine.
  - Arzătoare pachet complet pentru încălziri de proces. Principiul de operare.
  In cazul arzătorului RM HeatPak raportul aer/gaz este controlat cu ajutorul unui controler de raport de presiune, tip servo, de ultimă oră, integrat, cu două valve de închidere în acelasi bloc. Controlerul asigură un raport de reglare extrem de sigur și un control constant al ieșirii din arzător. Controlerul de raport compensează automat și schimările condițiilor de operare, cum ar fi filtrele murdare de aer. Pentru fiecare tip de combustibil se selectează un orificiu specific pentru gaz, care limitează fluxul de gaze la capacitatea specificată a arzătorului. Această metodă simplifică setarea arzătorului deoarece capacitatea maximă a arzătorului este fixată.
  - Modul de separare galvanică între două dispozitive cu interfață RS 232.
  - Indicatoare numerice: turometre, numărătoare electronice, indicatoare de poziție, contoare de timp.
  - Măsurarea debitelor de apă pe canale deschise.
  - Unitate de control pentru monitorizarea concentrației de gaze și avertizare asupra incendiului.

  Revista Construcțiilor nr. 20/2006

  - ARACO – Integrarea europeană a societăților de construcții.
  - Certificări în domeniul construcțiilor.
  - Securitatea clădirilor în caz de incendiu.
  - Clădire pentru centrul de export CKD – Logan-Renault Internațional.

  Buletinul ARACO nr. 28/2006

  - Firmele care nu respectă contractele vor fi excluse de la licitații.

  Tehnica și Tehnologie nr. 5/2006

  - Nou produs în gama oferită de SKF - Lansarea sistemului de aliniere cu laser Fixturlaser XA.
  - Siemens – Automation & Drives.
  - Reteaua informatică din birou în hala de producție.
  - Rețele Wireless de tip ZigBee pentru măsurări și automatizări.
  - Legea creativității permanente (I).

  Tehnica înstalațiilor nr. 7(38)/2006

  - Reducerea cu până la 80% a consumului de energie. Noua generație de pompe de încălzire face posibilă economia substanțială de energie.
  - Conferința tehnico-științific㠄Instalații pentru construcții și economia de energie”.
  - Elaborarea și aplicarea metodelor analitice de optimizare a rețelelor de distribuție a energiei electrice.
  - Energie din biomasă.
  - Sistemul solar Junkers – Program complet de panouri solare și accesorii.
  - Noul analizor MULTILYZER New Generation.
  - Ultima tehnologie în domeniul analizei gazelor de ardere.
  - Soluții de climatizare centralizate moderne oferite de LG Electronics România.
  - Valve electromagnetice.
  - VLT? HVAC Drive – Sisteme de ventilare eficiente și performante cu convertoare de frecvență VLT?
  - Sisteme electrice pentru topirea gheții și zăpezii pe zone exterioare în jghiaburi și burlane.

  Best Magazin nr. 8(38)/2006

  - Bill Gates s-a retras de la conducerea companiei Microsoft la jumatatea anului 2006 si a anuntat o donatie record in istoria umanitatii. Peste 95% din averea de 58 de miliarde de dolari urmeaza sa fie donata unor laboratoare de cercetare medicala in domeniul combaterii cancerului, SIDA si bolilor de metabolism. Pentru sine va pastra o suma care sa-i permita o existenta confortabila pana la adanci batranete iar pentru copii cate 10 milioane de dolari. Explicatia data de el pentru acesta suma mica comparativ cu totalul averii a fost pilduitoare: Pentru ca nu doresc sa-i nenorocesc. El a lasat sa se inteleaga ca este bine sa pornesti in viata cu avere dar si ca o avere colosala poate da peste cap un om.

  4. Din alte surse

  - Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Roland Lohkamp a precizat ca, Romania are nevoie de o crestere economica de 5% pe an, in urmatorii 20 de ani, pentru a putea atinge nivelul mediu de trai al Uniunii Europene. Mai trebuie luate masuri in domeniul sigurantei alimentare si al agriculturii. De asemenea, este nevoie de o reforma institutionala si a justitiei. Combaterea coruptiei trebuie sa aiba in vedere nu pedepse sau razbunari, ci masurile preventive, astfel incat coruptia sa nu ia nastere', a spus Lohkamp.

  El a afirmat ca, in ansamblu, are o viziune optimista asupra Romaniei, dupa ce a luat contact cu investitorii germani de aici. Nivelul fortei de munca din Romania este 'eclatant', dar in scolarizarea subuniversitara exista un gol, a adaugat Lohkamp.

  - Combat T-98 este un nou proiect al firmei rusesti 'Combat armoring group', ce isi are locatia intr-o fabrica militara din St. Petersburg. Noul Combat este cel mai rapid vehicul de teren blindat din lume. Ofera protectie chiar si impotriva gloantelor de calibru 12.7 mm. Masina are la baza componente GM, incluzand aici motorul de 8.1 litri, transmisia Allison si suspensia GM HD. Cele mai recente inovatii din domeniul industriei auto au fost folosite in productia acestei masini. Comfortul este asigurat de utilizarea materialelor de cea mai buna calitate si a echipamentelor electronice de ultima ora. Caroseria blindata reprezinta contributia personala a grupului la acest proiect. Aceasta este deosebit de rezistenta si a fost testata in Germania. Pentru constructia ei a fost folosita tehnologia imbinarii otelului cu materialele ceramice. Astfel s-a obtinut un grad de protectie foarte ridicat comparativ cu automobilele civile blindate. Este imposibila montarea unei astfel de caroserii, chiar si pe sasiul renumitului Hummer. Geamurile de 50mm grosime opun rezistenta chiar si unui shotgun. De asemenea Combat face fata cu brio chiar si exploziei unei mine. Masina este realizata in variantele utility si VIP.

  - Shuttle a anuntat ca sistemele pe care le produce indeplinesc standardul 'Energy Star Compliant' si folosesc cu 70% mai putina energie decat un sitem normal. Programul 'Energy Star' a fost demarat in anul 1992 de Agentia de Protectie a Mediului. Calculatoarele au fost primele produse care au indeplinit acest standard, in prezent sunt 180 de milioane de calculatoare in uz si folosesc aproape 2% din energia electrica a Statelor Unite

  - Autostrada Transilvania va fi cu taxa.

  - Fabrica Airbus in China.

  - Presedintele Bush a aprobat zidul de granita cu Mexicul.

  - Toyota a lansat in Romania modelul Prius, primul automobil de serie care, pe langa clasicul motor cu combustie interna, poate fi propulsat si de un motor electric.
  Masina are doua motoare: cel clasic pe benzina si unul electric care primeste energie de la doua generatoare care sunt incarcate de motorul pe benzina.

  - Wikis-urile si blog-ul, noua forma de comunicare din companiile moderne. E-mailul e deja un moft, doar companiile demodate il mai folosesc. Firmele 'trendy' utilizeaza pentru angajatii lor asa-numitele wikis (pagini de internet editabile cu mare usurinta de catre orice persoana care le acceseaza) sau blog-urile (jurnale personalizate online).

  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări

 
Utile
Buletine SIEAR
Ultimele stiri