ARTS - Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate - www.arts.org.ro!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 29-06-2022 21:45:08
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Buletin SIEAR nr. 206 - Ianuarie 2007


 • 1. Anunturi

  2. Actiuni

  3. Cunoasterea este puterea

  4. Din alte surse

  1. Anunturi

  1. 22-26 ianuarie 2007 Curs de pregatire pentru VERIFICATORI DE PROIECTE SI EXPERTI TEHNICI in instalatii. Cursurile sunt organizate de SIEAR in colaborare cu AIIR pentru urmatoarele domenii:

  - Instalatii sanitare (Is);
  - Instalatii gaze petroliere si lichefiate (Ig);
  - Instalatii de incalzire centrala (Ii);
  - Instalatii de ventilare si climatizare (Iv);
  - Instalatii electrice (Ie).

  Cursurile se desfasoara pe parcursul a 5 zile a 6 ore/zi.

  Cursantii primesc in functie de domeniul solicitat brosurile cu criteriile de performanta pentru instalatiile: Is, Ig, Ii, Iv respectiv Ie.

  In afara de acestea, toti cursantii primesc urmatoarele:

  - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
  - Brosura „Atestarea verificatorilor de proiecte si expertilor pentru instalatii”;
  - Extras din legislatia referitoare la verificatorii de proiecte si expertii tehnici.
  Responsabil curs: conf. dr. ing. Nicolae Ivan
  tel.: 021-2524280/135; 0721/932632

  Alte informatii si inscrieri la
  Secretar curs: teh. Cornelia Popovici
  tel.: 021-2524280/136; 0723/384534

  Inscrierile se fac in perioada 8 noiembrie 2006-15 ianuarie 2007.

  Membrii AIIR si SIEAR beneficiaza de o reducere a costului cursurilor de pana la 20%.

  2. Abonamentele pentru anul 2007 la revista Electricianul – 10 aparitii pe an costa 100 de lei; pentru membrii SIEAR costa 80 lei.
  Abonamentele pentru anul 2007 la revista "Masurari si Automatizari" – 6 aparitii/an costa 60 de lei.
  Pentru abonarea la pachet (ambele reviste), pentru membrii SIEAR costul este de 140 lei.
  Plata se face prin Ordin de plata in conturile ARTECNO BUCURESTI SRL: COD IBAN-RO61 RNCB 0072049699780001 BCR Sector 1 Bucuresti pentru persoane fizice si in contul RO50 TREZ 7025069XXX002730 TREZORERIE Sector 2 pentru societati. Plata se poate face si prin Mandat postal pe numele Sofia Florica, Sos. Mihai Bravu nr. 110, Bl. D2, Sc. B, Et. 10, Ap. 64, cod 021332, Sector 2, Bucuresti.
  Pentru operativitate se va trimite prin, fax la numerele: 021-2527428, 2524840, 6426762, numarul abonamentelor facut la revistele respective, nr. Ordinului de plata sau al Mandatului postal.

  3. In curs de aparitie la Editura Tehnica, Cartea „Energia nucleara si dezvoltarea durabila” de Gabriel Burlacu.

  4. Manifestari tehnico-stiintifice in anul 2007

  - 10-14.06.2007 - 9th REHVA World Congress Clima 2007. Din partea Romaniei prof. dr. ing. Florin Chiriac-membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania (ASTR). Detalii la: www.clima2007.org
  - 5-7.09.2007 Evenimentul IEAS. Simpozion SIEAR.
  - 18-20.10.2007 A 42-a Conferinta Nationala de Instalatii. A 42-a Conferinta de Instalatii Electrice si Automatizari-Sinaia 2007
  - 11-15.11.2007 La Roma va avea loc Congresul Mondial al Energiei cu tema ”The Energy Future In an Interdependent World”. Congresul se desfasoara sub inaltul patronaj al Presedintelui si Premierului Italiei
  - 29-30.11.2007 Simpozion SIEAR in cadrul Conferintei Facultatii de Instalatii-UTCB

  2. Actiuni

  856. Pentru prelungirea atestarii profesionale a VP si ET carora le-a expirat viza, trebuie parcurse doua faze: faza 1 in care se obtine avizul ISC teritorial de care apartine solicitantul si faza 2 in care se obtine atestarea prelungirii la Directia Reglementare in Constructii a MTCT.

  Pentru faza 1, Verificatorii de Proiecte si/sau Expertii Tehnici (VP si ET) carora le-a expirat viza trebuie sa mearga la ISC teritorial cu un dosar care sa contina urmatoarele:

  1. Cerere catre ISC (in care se arata numele si prenumele, ca este verificator si/sau expert cu legitimatia nr… ca incepand cu data ii expira viza si ca solicita prelungirea vizei);

  2. Registru in original;

  3. 2-3 referate reprezentative;

  4. Legitimatia (legitimatiile) si Diploma (diplomele) in copie. Pe baza acestui dosar se obtine avizul ISC.

  Pentru faza 2, VP si ET in vederea obtinerii prelungirii atestarii profesionale trebuie sa depuna la Directia Reglementare in Constructii a Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului un dosar care sa contina urmatoarele:

  1. Cerere in nume propriu catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Directia de Reglementare in Constructii;

  2. Copia actului de identitate, cu CNP+ultima adresa;

  3. Copia certificatului de atestare profesionala;

  4. Legitimatia (legitimatiile) in original;

  5. Recomandare de la ISC teritorial, cu nr. de inregistrare si data;

  6. Registru de lucrari vizat de ISC teritorial, cu data (original+copie).

  Dosarele se pot trimite si prin posta la adresa: Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Directia de Reglementare in Constructii, Pentru atestarea profesionala a specialistilor in constructii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti. Pentru relatii suplimentare tel. 021/319-9528, 021/319-9538, 021/319-9539 sau din holul ministerului poarta G la int. 568 sau 573. Eliberarea legitimatiilor vizate se face la registratura ministerului, poarta G de luni pana vineri intre orele 12:00-13:00.

  857. Dosarul pentru Auditul energetic trebuie sa contina urmatoarele:

  1. Cerere tip completata;

  2. Copie dupa diploma de inginer eventual si de doctor inginer;

  3. Memoriu de activitate;

  4. Trei recomandari (doua de la auditori energetici atestati si una de la AIIR);

  5. Trei foto color 5/4;

  6. Copie de pe cartea de munca confirmata;

  7. Declaratie pe propria raspundere ca nu are cazier;

  8. Copie de pe buletin sau carte de identitate.

  Dosarul se depune la Directia Tehnica a MTCT. Se face programarea la examen si inainte de examen se plateste o taxa de 140 lei.

  3. Cunoasterea este puterea

  Electricianul nr. 8/2006

  - Ziua ProEnerg la a cincea editie
  - Determinarea coeficientului de sarcina la motorul asincron
  - Training „Solutii pentru pornire si protectie motoare asincrone in instalatiile industriale”
  - Orion plus-noua generatie de tablouri cu grad de protectie IP65 de la Hager
  - Seriile cronotermostatelor de la Finder
  - Echipamente terminale de conducere si achizitie de date
  - Sfaturi practice pentru utilizatorii de tablouri electrice echipate cu climatizoare
  - „Tiger” noul dispozitiv de reglare al companiei Centraline isi largeste spectrul de utilizare
  - Sistem complet de distributie a energiei electrice de la Legrand
  - Solutie completa de protectie a instalatiilor electrice de joasa tensiune de la Scneider Electric
  - Descarcatoare tip OVR-dispozitive de protectie la supratensiuni de origine atmosferica de la ABB
  - Aspecte specifice proiectarii sistemelor automate de detectare si alarmare la incendiii
  - Solutii complexe pentru mediile distribuite

  Instalatorul nr. 12/2006

  - Caldura care nu te arde (la buzunar). Energie la un pret rezonabil (Secpral Pro Instalatii)
  - "Tiger" - Noul dispozitiv de reglare al companiei CentraLine isi largeste spectrul de utilizare
  - Riscul de incendiu la sali aglomerate
  - Cadrul legislativ european si romanesc in domeniul managementului integrat al deseurilor municipale solide nepericuloase
  - Manifestari tehnico-stiintifice interne

  Univers ingineresc nr. 21(379)/2006

  - Participarea Romaniei la lucrarile CEI de la Berlin 2006
  - E-learning, componenta de baza a managementului, continutului si a managementului performantelor unei organizatii
  - In memoriam prof. dr. ing. Dan Ghiocel
  - Tramvaiele cu podea 100% joasa - solutia mileniului III
  - Orientarea spre surse de energie regenerabile

  Univers ingineresc nr. 23(381)/2006

  - Primul reactor de fuziune nucleara
  - 125 de ani de la infiintarea societatii politehnice
  - Raport privind participarea la sedinta Comitetului Executiv al Federatiei Mondiale a Organizatiilor Ingineresti-FMOI (17-18.10.2006, Chicago-SUA)
  - Ziua cercetatorului si proiectantului din Romania
  - Raport asupra participarii la lucrarile Adunarii Generale 2006 a Federatiei Europene a Asociatiilor Nationale de Ingineri (FEANI), ale Comitetului FEANI pentru perfectionarea profesionala continua a inginerilor (CPDC), la seminarul privind unele proiecte strategice ale FEANI si la Sesiunea academica pe tema importantei inovarii in viitorul europei (Praga, 26-30.09.2006)

  Univers ingineresc nr. 24(382)/2006

  - O vizita de studii la Centrul de Control al Traficului Feroviar al firmei Siemens
  - Sistemul PLC pentru distributia semnalelor Internet, voce si date
  - Reteaua euopeana de bioxid de carbon
  - Locomotiva electrica romaneasca-modernizata

  Tehnica Instalatiilor nr. 9(40)/2006

  - Danfoss: Regulator automat cu limitare de debit si robinet de comanda integrate AB-QM
  - Laing: Incalzirea electrica in actualitate-instalatie mixta de incalzire cu cazan pe gaz si electric a unei case familiale
  - DEVI-Solutii de incalzire electrica
  - Necesitatea utilizarii energiei regenerabile
  - Lindab: Reducerea consumului de energie in cazul sistemului de ventilatie si climatizare

  Tehnica Instalatiilor nr. 10(41)/2006

  - Afriso Euro-Index: termometru infrarosu cu laserTM-8IR
  - ASCOMI prezinta: Statiile automate de dedurizare NOBEL model AS/V DUPLEX

  Revista Constructiilor nr. 22/2006

  - ARACO-Integrarea europeana
  - Programul National de Reabilitare Termica
  - Reducerea consumurilor de energie in instalatiile de incalzire cu circulatie fortata prin pompare

  Buletin ARACO nr. 34/35(2006)

  - Pregatire profesionala

  Buletin ARACO nr. 36/2006

  - Certificarea profesionala a societatilor de constructii
  - Trofeul Calitatii ARACO-editia 2007
  - Proiect romano-belgian pentru pregatire profesionala

  4. Din alte surse

  ANIVERSAREA A 100 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA SOCIETĂȚII GENERALE DE GAZ ȘI ELECTRICITATE ÎN BUCUREȘTI

  În anul 1906 prin grija administrației Bucureștiului, concesiunea pentru gaz și concesiunea pentru electricitate, au fost încredințate unei singure Societăți cu capital francez, Societatea Generală de Gaz și Electricitate București, fapt care a contribuit în mod decisiv în anii care au urmat, la dezvoltarea electroenergetică a Capitalei.
  Realizările tehnice și economice ale societății sunt memorabile, ea devenind una dintre cele mai bine organizate unități din țară, în special în perioada în care la conducerea ei s-a aflat Nicolae Caranfil, personalitate care se înscrie printre cele mai reprezentative figuri de intelectuali români ai secolului XX.
  Generațiile de specialiști care și-au desfășurat activitatea în domeniul energeticii din România, s-au considerat întotdeauna continuatorii operei începute de Societatea de Gaz și Electricitate, au primit o înaltă educație tehnică din partea predecesorilor, care au devenit apoi dascăli de seamă ai școlilor românești de profil, conducători tehnici ai diferitelor întreprinderi și instituții, academicieni, cadre universitare, etc.
  Bucureștiul a pășit astfel în mileniul III cu o bogată tradiție în formarea specialiștilor care gestionează acum pe principii tehnice, comerciale și economice, cu exigență și competență, distribuția și furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, surse de energie vitale pentru dezvoltarea economico-socială.
  Aniversarea a 100 ani de la înființarea Societății Generale de Gaz și Electricitate în București reprezintă de fapt, un moment de recunoaștere a efortului conjugat al oamenilor care, pe parcursul unui secol, au contribuit la nașterea și dezvoltarea sectorului energiei electrice și termice. Pentru că acest sector, pe lângă importanța și utilitatea socială a serviciilor și a produselor sale, se exprimă și se legitimează prin calitatea remarcabilă a oamenilor săi, caracterizați de o capacitate de sacrificiu incredibilă, verificată și confirmată de nenumărate ori, care pentru ei înseamnă doar destin, devoțiune și un modest titlu de glorie. În prezent, companiile de servicii energetice existente în București și-au propus ca activitatea lor să se situeze în permanență la nivelul superior, cerut de normele tehnice privind protecția mediului a siguranței cetățenilor, misiunea lor fiind aceea de a a oferi clienților și partenerilor sevicii de înaltă calitate, conform standardelor actuale care operează pe piața mondială de energie.

  - Hidroelectrica va produce energie eoliana

  - A fost finalizata constructia primei navete spatiale Blue Origin care va duce turisti in spatiu. Nava va fi data in folosinta in anul 2010. In habitaclu incap sapte turisti iar o excursie de cateva zile va costa aproximativ 200.000 de euro. Sute de bogatasi ai Americii s-au inscris pe lista de asteptare.

  - Specialistii de la Asociatia Romana pentru Cosmonautica si Aeronautica (ARCA) vor lansa prima racheta romaneasca Stabilo ce va duce un om la altitudinea de 100 km peste 3 ani.

  Caracteristicile rachetei

  lungime: ~ 6 m
  greutate racheta goala: ~ 200 kg
  greutate la lansare : ~ 1.000 kg
  echipaj: o persoana
  combustibil: H2O2 (apa grea)
  forta de tractiune: ~ 30.000 N
  acceleratie maxima: ~ + 6,8G
  viteza maxima: ~ 4.500 km/h
  altitudine maxima: ~ 100 km

  - SAAB cea mai mare companie suedeza constructoare de avioane interesata de privatizarea Avioane Craiova

  - O firma spaniola va construi podul Calafat-Vidin

  - La 13.01.2007 se deschide la Detroit (Orasul automobilelor) Showul auto al Americii de Nord. Expozitia are loc la Cobo Hall. General Motors (GM), cel mai mare grup auto la nivel mondial prezinta automobilul Volt care ar putea fi produs in urmatorii 2-3 ani. Automobilul Volt care va functiona exclusiv pe baza de electricitate va utiliza o cantitate mica de benzina. Ford prezinta modelul Airstream cu combustibil pe baza de hidrogen. Noul Lamborghini Murcielago LP 640 costa pste 300.000 $. Mercedes prezinta noul model Mercedes M Class. Nissan incearca o noua dimensiune a confortului-soferul se simte la volan ca un erou de film. Se considera ca aceasta este cea mai mare expozitie auto din lume la care se pregateste si prezentarea automobilelor viitorului.

  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări

 
Utile
Buletine SIEAR
Ultimele stiri