SRAC - Lider pe piata nationala de certificare!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 29-06-2022 21:50:44
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Buletin SIEAR nr. 207 - Ianuarie 2007


 • 1. Anunturi

  2. Actiuni

  3. Cunoasterea este puterea

  4. Din alte surse

  1. Anunturi

  1. 22-26 ianuarie 2007 Curs de pregatire pentru VERIFICATORI DE PROIECTE SI EXPERTI TEHNICI in instalatii. Cursurile sunt organizate de SIEAR in colaborare cu AIIR pentru urmatoarele domenii:

  - Instalatii sanitare (Is);
  - Instalatii gaze petroliere si lichefiate (Ig);
  - Instalatii de incalzire centrala (Ii);
  - Instalatii de ventilare si climatizare (Iv);
  - Instalatii electrice (Ie).

  Cursurile se desfasoara pe parcursul a 5 zile a 6 ore/zi.

  Cursantii primesc in functie de domeniul solicitat brosurile cu criteriile de performanta pentru instalatiile: Is, Ig, Ii, Iv respectiv Ie.

  In afara de acestea, toti cursantii primesc urmatoarele:

  - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
  - Brosura „Atestarea verificatorilor de proiecte si expertilor pentru instalatii”;
  - Extras din legislatia referitoare la verificatorii de proiecte si expertii tehnici.

  Responsabil curs: conf. dr. ing. Nicolae Ivan
  tel.: 021-2524280/135; 0721/932632

  Alte informatii si inscrieri la
  Secretar curs: teh. Cornelia Popovici
  tel.: 021-2524280/136; 0723/384534

  Inscrierile se fac in perioada 8 noiembrie 2006-15 ianuarie 2007.

  Membrii AIIR si SIEAR beneficiaza de o reducere a costului cursurilor de pana la 20%.

  2. 29 ianuarie-2 februarie 2007 - Curs de pregatire Aplicații ale informaticii in proiectarea instalațiilor electrice și de automatizare

  Sunt prezentate programe actuale de proiectare a instalațiilor electrice de automatizare ale diferitelor firme pentru circuite, tablouri de distribuție, iluminat. Aplicații in instalații pentru construcții.

  Director curs: Sl. drd. ing. Silviu Gheorghe; silviu@instal.utcb.ro
  tel.: 021-2524280; 0722/299055

  Alte informatii si inscrieri la
  Secretar curs: teh. Cornelia Popovici
  tel.: 021-2524280/136; 0723/384534

  Inscrierile se fac in perioada 15-25 ianuarie 2007.
  Membrii SIEAR beneficiaza de o reducere a costului cursurilor de pana la 20%.

  La Cap. 3 „Cunoasterea este puterea” la pozitia Curs de perfectionare a proiectantilor de instalatii electrice si automatizari sunt date detalii asupra cursului.

  3. 5-9 februarie 2007 - Curs de pregatire Automate programabile

  In curs sunt arătate bazele teoretice, structura, moduri de programare și aplicații in domeniul instalațiilor pentru construcții.

  Director curs: conf. dr. ing. Daniel Popescu; dpopescu@instal.utcb.ro
  tel.: 021-2524280; 0723/850068

  Alte informatii si inscrieri la
  Secretar curs: teh. Cornelia Popovici
  tel.: 021-2524280/136; 0723/384534

  Inscrierile se fac in perioada 15-31 ianuarie 2007.
  Membrii AIIR si SIEAR beneficiaza de o reducere a costului cursurilor de pana la 20%.

  4. Măsurarea și controlul poluării atmosferei - 12-16 februarie 2007

  Cursul cuprinde baze teoretice, aparate, echipamente specifice, și laborator mobil de măsurări pe teren.

  Director curs: Prof. dr. ing. Sorin Caluianu; s_caluianu@k.ro
  tel.: 021-2524280; 0721/805044

  Alte informatii si inscrieri la
  Secretar curs: teh. Cornelia Popovici
  tel.: 021-2524280/136; 0723/384534

  Inscrierile se fac in perioada 26 ianuarie - 7 februarie 2007.
  Membrii AIIR si SIEAR beneficiaza de o reducere a costului cursurilor de pana la 20%.

  5. Abonamentele pentru anul 2007 la revista Electricianul – 10 aparitii pe an costa 100 de lei; pentru membrii SIEAR costa 80 lei.
  Abonamentele pentru anul 2007 la revista "Masurari si Automatizari" – 6 aparitii/an costa 60 de lei.
  Pentru abonarea la pachet (ambele reviste), pentru membrii SIEAR costul este de 120 lei.
  Plata se face prin Ordin de plata in conturile ARTECNO BUCURESTI SRL: COD IBAN-RO61 RNCB 0072049699780001 BCR Sector 1 Bucuresti pentru persoane fizice si in contul RO50 TREZ 7025069XXX002730 TREZORERIE Sector 2 pentru societati. Plata se poate face si prin Mandat postal pe numele Sofia Florica, Sos. Mihai Bravu nr. 110, Bl. D2, Sc. B, Et. 10, Ap. 64, cod 021332, Sector 2, Bucuresti.
  Pentru operativitate se va trimite prin, fax la numerele: 021-2527428, 2524840, 6426762, numarul abonamentelor facut la revistele respective, nr. Ordinului de plata sau al Mandatului postal.

  6. La Editura Tehnica este in curs de aparitie cartea „Calatorind in 4 dimensiuni” de Robil Le Poidevin.

  2. Actiuni

  856. Pentru prelungirea atestarii profesionale a VP si ET carora le-a expirat viza, trebuie parcurse doua faze: faza 1 in care se obtine avizul ISC teritorial de care apartine solicitantul si faza 2 in care se obtine atestarea prelungirii la Directia Reglementare in Constructii a MTCT.

  Pentru faza 1, Verificatorii de Proiecte si/sau Expertii Tehnici (VP si ET) carora le-a expirat viza trebuie sa mearga la ISC teritorial cu un dosar care sa contina urmatoarele:

  1. Cerere catre ISC (in care se arata numele si prenumele, ca este verificator si/sau expert cu legitimatia nr… ca incepand cu data ii expira viza si ca solicita prelungirea vizei);
  2. Registru in original;
  3. 2-3 referate reprezentative;
  4. Legitimatia (legitimatiile) si Diploma (diplomele) in copie. Pe baza acestui dosar se obtine avizul ISC.

  Pentru faza 2, VP si ET in vederea obtinerii prelungirii atestarii profesionale trebuie sa depuna la Directia Reglementare in Constructii a Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului un dosar care sa contina urmatoarele:

  1. Cerere in nume propriu catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Directia de Reglementare in Constructii;
  2. Copia actului de identitate, cu CNP+ultima adresa;
  3. Copia certificatului de atestare profesionala;
  4. Legitimatia (legitimatiile) in original;
  5. Recomandare de la ISC teritorial, cu nr. de inregistrare si data;
  6. Registru de lucrari vizat de ISC teritorial, cu data (original+copie).

  Dosarele se pot trimite si prin posta la adresa: Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Directia de Reglementare in Constructii, Pentru atestarea profesionala a specialistilor in constructii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti. Pentru relatii suplimentare tel. 021/319-9528, 021/319-9538, 021/319-9539 sau din holul ministerului poarta G la int. 568 sau 573. Eliberarea legitimatiilor vizate se face la registratura ministerului, poarta G de luni pana vineri intre orele 12:00-13:00.

  857. Dosarul pentru Auditul energetic trebuie sa contina urmatoarele:

  1. Cerere tip completata;
  2. Copie dupa diploma de inginer eventual si de doctor inginer; 3. Memoriu de activitate;
  4. Trei recomandari (doua de la auditori energetici atestati si una de la AIIR);
  5. Trei foto color 5/4;
  6. Copie de pe cartea de munca confirmata;
  7. Declaratie pe propria raspundere ca nu are cazier;
  8. Copie de pe buletin sau carte de identitate.

  Dosarul se depune la Directia Tehnica a MTCT. Se face programarea la examen si inainte de examen se plateste o taxa de 140 lei.

  3. Cunoasterea este puterea

  Masurari si Automatizari nr. 6/2006

  - Infineon Romania deschide un laborator de cercetare in microelectronica la Universitatea Politehnica Bucuresti;
  - Sisteme SCADA pentru automatizarea hidrocentralelor;
  - Vision X9 - soft pentru monitorizare;
  - Modernizarea instalatiei de ardere pentru cazane de abur
  - Monitorizarea si controlul instalatiilor de producere a mixturilor asfaltice;
  - Sistemul de automatizare a liniilor tehnologice de productie a varului in cadrul Carmeneuse Holding SRL;
  - Diagnoza acustica a pompelor;
  - MathWorks a comunicat upgradarea substantiala a programelor de proiectare a echipamentelor de control.

  Electronica azi nr. 12/2006

  - Dispozitiv de testare Fluke - www.compec.ro;
  - Manson IP66 pentru cabluri - www.compec.ro;
  - Stick de memorie cu capacitate de 4GB - www.compec.ro;
  - Traductoare pentru miscare liniara si de rotatie DRS 61 - traductorul incremental programabil;
  - Tehnici de măsurare cu senzori neliniari.

  CURS DE PERFECTIONARE A PROIECTANTILOR DE INSTALATII ELECTRICE SI AUTOMATIZARI

  In perspectiva aderarii la Uniunea Europeana, activitatea de proiectare desfasurata pe teritoriul Romaniei va trebui sa se alinieze la standardele Europene. Acest fapt implica dezvoltarea activitatii de proiectare in directia realizarii intr-un mod modern a acesteia. Utilizarea tehnicii de calcul in activitatea de proiectare reprezinta cerinta fundamentala care asigura cresterea productivitatii muncii in aceasta activitate, asigura cresterea calitatii proiectelor, reducerea timpului de proiectare, cresterea gradului de adaptabilitate a proiectelor la cerintele clientilor, la modificarea legislatiei, etc.
  Implementarea solutiilor de proiectare asistata de calculator este o problema cu care se confrunta multe companii din Romania.

  Plecand de la aceste premise, SIEAR organizeaza cursuri de perfectionare pentru proiectantii de Instalatii electrice si automatizari.

  Aceste cursursuri sunt structurate avand o parte teoretica si o parte aplicativa.

  Partea teoretica porneste de la descrierea fazelor activitatii de proiectare si a continutului acestora, cum ar fi: Studiu de fezabilitate (S.F.); Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (P.A.C.); Proiect Tehnic (PT); Detalii de Executie (DE).

  Un alt punct atins de partea teoretica este elaborarea documentatiei economice pentru investitii publice sau private, si anume: Antemasuratoare; Deviz pe categorii de lucrari; Analize de pret.
  Elaborarea pieselor scrise, este un alt aspect asupra caruia se fac expuneri, prezentandu-se modul si forma in care se intocmesc: Foaie de capat, cu antet si semnaturi; Borderoul pieselor scrise si desenate; Caiet de sarcini; Memoriu Tehnic; Breviar de calcul; Antemasuratoare sau deviz; Fise tehnice si documentatii.

  Tot in partea teoretica se prezinta si se analizeaza stadiul actual al legislatiei care reglementeaza domeniul proiectarii instalatiilor electrice in Romania, si anume: Legi, O.G., ordine ale ministerelor; Standarde (ale UE si Romaniei); Normative; Prescriptii tehnice.

  Partea aplicativa a cursului este reprezentata de prezentarea si familiarizarea cursantilor cu notiuni si tehnici de proiectare asistata de calculator.

  Elaborarea pieselor desenate, in softuri generale (ex: Autodesk) sau utilizand softuri specializate (ex: Caddy++). In cadrul acestei sectiuni se vor da cursantilor indicii asupra:

  - Stabilirii layer-elor in care se va desena pentru fiecare categorie de instalatii.
  - Desenarii instalatiei si utilizarea desenelor provenite din alte surse.
  - Cartus numerotare planse, etc.
  - Formatarea desenelor, aranjarea pe formatul de hartie dorit.

  Tot in cadrul partii aplicative se vor exemplifica metode rapide de extragere si utilizare a informatiilor existente in fisierele desenate, in special a celor care accepta lucrul cu elemente complexe de tip block (Autodesk). Se prezinta si posibilitatea intocmirii listelor de materiale automat.
  Cursul puncteaza utilizarea de pachete software specializate in functie de categoria de instalatie electrica proiectata. Astfel pentru:

  - Instalatia de iluminat artificial (interior, exterior, ornamental sau decorativ) se face o introducere in utilizarea softului DiaLUX.
  - Instalatia electrica de distributie se prezinta utilizarea programelor EcoDial si Spider.
  - Instalatia de protectie impotriva electrocutarii si a paratraznetului se prezinta softul Protect 2001
  - Etc.

  In ultima parte a cursului se prezinta metodologia de pregatire a proiectului pentru predare: Copierea pieselor scrise si a piesele desenate in numarul de exemplare stabilit; Legarea proiectului; Semnarea piselor scrise si desenate; Avizarea interna a proiectului, elaborarea avizului si a procesului verbal de terminare a lucrarii; Prezentarea proiectului la verificatorul de proiect; Expedierea proiectului insotit de procesul verbal de predare-primire.

  4. Din alte surse

  - Toyota va construi o noua fabrica in Polonia. Valoarea totala a investitiei se ridica la 137 milioane euro, 50% fiind suportata de statul polon.

  - 2006 - Cel mai bun an din istoria Dacia.

  - Comisia Europeana a trasat bazele unei politici comunitare in domeniul energiei, avand ca instrumente lupta impotriva incalzirii climatice, stimularea concurentei si reducerea dependentei energetice a Uniunii Europene, pe fondul unor noi tensiuni cu Rusia.

  - Executivul european considera ca tarile dezvoltate, in frunte cu cele 27 de state membre ale Uniunii, ar trebui sa-si fixeze ca obiectiv reducerea cu 30 la suta a emisiilor lor de gaze cu efect de sera in cadrul unui nou acord international care sa urmeze actualului Protocol de la Kyoto, ce expira in 2012.
  Comisia va pleda pentru economii serioase la energie si mai ales pentru investitii in energiile regenerabile, a caror pondere va ajunge la 20 la suta pana in 2020. Comisia pledeaza de asemenea, dar intr-o maniera prudenta si indirecta, pentru energia nucleara, enumerandu-i avantajele din punct de vedere ale costurilor, emisiilor de dioxid de carbon si independentei. Energia nucleara, folosita cel mai intens de Franta, reprezinta 30 la suta din productia electrica a UE si este prezenta in 15 dintre cele 27 state membre.

  - 'General Motors este serios si extrem de interesat de achizitionarea fabricii de automobile de la Craiova', a declarat, la 11.01.2007 la Detroit, presedintele General Motors Europa, Carl-Peter Foster, intr-un interviu acordat lui Dan Vardie, editorul revistei Autoshow.

  - RCS&RDS, al treilea operator 3G din Romania (TMC)
  Piata serviciilor de telefonie mobila de generatia a treia devine tot mai aglomerata si concurentiala. Alaturi de Orange si Vodafone, cei de la RCS & RDS au intrat in posesia licentei 3G. Asta dupa ce compania a achitat prima transa a tarifului de eliberare a spectrului, in valoare de 10,5 milioane de dolari.

  - D este noul limbaj de programare (PC Forum)
  In acest moment, lumea are probabil mai multe limbaje de programare decat limbile vorbite, dar acest lucru nu impiedica crearea a si mai multe limbaje de programare. Saptamana trecuta, Digital Mars a lansat limbajul de programare D, care se adreseaza problemelor si neajunsurilor limbajelor de programare C/C++.

  - Industria romaneasca de comunicatii si tehnologia informatiei (IT&C) a inregistrat in 2006 o cifra de afaceri totala de 6,7 miliarde euro, in crestere cu 24% fata de 2005 si de patru ori mai mare decat nivelul din 2000, potrivit analizei anuale realizate de Institutul pentru Tehnica de Calcul (ITC). Contributia acesteia la PIB a fost de circa 4,2%, cu tendinta de a se majora cu 0,2-0,3 puncte anual. Exporturile din domeniu au depasit anul trecut un miliard de euro, mai mult cu 30% comparativ cu nivelul de circa 790 milioane euro consemnat in 2005, iar personalul industriei a depasit 110.000 de angajati in 2006, reprezentand circa 2,3% din totalul pe economie, cu concentrare in servicii.

  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări

 
Utile
Buletine SIEAR
Ultimele stiri