ARTS - Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate - www.arts.org.ro!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 18-04-2024 13:30:45
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Ghid pentru masurarea consumurilor de energie electrica in cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a performantelor energetice
 • Prof. dr. ing. Constantin Ionescu-UTCB  - Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, publicata in M.O. nr. 577/17.11.2000, Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in M.O. nr. 1144/19.12.2005 si Legea nr. 13/2007 – Legea energiei electrice, publicata in M.O. nr. 51/23.01.2007 pun bazele utilizarii eficiente a energiei in Romania.
  - In utilizarea eficienta a energiei evident ca este inclusa si utilizarea eficienta a energiei electrice.

  1. In /1/, este prezentata structura Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu unele precizari privind fiecare capitol. Legea contine noua capitole. Capitolul I. Dispozitii generale. Capitolul II. Politica nationala de utilizare eficienat a energiei. Capitolul III. Programe de eficienta energetica. Capitolul IV. Standarde de eficienta energetica. Capitolul V. Atributii si raspunderi. Capitolul VI. Obligatiile consumatorilor de energie. Capitolul VII. Stimulente fiscale si financiare pentru activitati care conduc la cresterea eficientei energiei. Capitolul VIII. Sanctiuni. Capitolul IX. Dispozitii tranzitorii si finale.
  - In capitolul VI, obligatiile consumatorilor de energie, Art. 16, prevede: Consumatorii de energie sunt obligati sa respecte standardele si reglementarile tehnice si sa dispuna de un sistem de monitorizare a consumurilor energetice. Art. 17, prevede: Consumatorii care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 2 ani un bilant energetic. Consumatorii care folosesc mai mult de 1000 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa numeasca un responsabil pentru energie, sa efectueze anual un bilant energetic si sa elaboreze programe de masuri pentru reducerea consumului energetic. Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia sa intocmesca programe proprii de eficienta energetica. Art. 18, prevede: Agentii economici cu activitate de producere, transport sau distributie a combustibililor si energiei sunt obligati sa ia masuri pentru: reducerea consumului propriu de combustibil si energie, promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei, a biogazului si a energiei produse de deseuri menajere; organizarea de actiuni demonstrative si promotionale in domeniul utilizarii eficiente a combustibilului si a diferitelor forme de energie; societatile care detin mai mult de 10 autovehicule au obligatia sa dezvolte programe de monitorizare si gestiune a consumului de energie. Art. 19, prevede: Administratorii cladirilor publice au obligatia sa ia masuri pentru: utilizarea eficienta a sistemului de incalzire si climatizare; utilizarea materialelor de constructie eficiente energetic; utilizarea rationala a iluminatului; utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie; realizarea unui bilant energetic odata la 5 ani pentru cladiri cu suprafata desfasurata mai mare de 1500 mp.

  2. Legea nr. 13/2007 – Legea energiei electrice, prevede la Capitolul V. Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si in cogenerare de inalta eficienta. In Art. 61, se evidentiaza promovarea energiei: eoliene, solare, a valurilor si a mareelor, energiei geotermale, hidroelectrice; energiei continuta in fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, silvicultura si industrii conexe precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si comunale, orasenesti si municipale (biomasa); energia continuta in gazul de fermentare a deseurilor si a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate; energia continuta in produse secundare gazoase, obtinute din fermentarea materiilor reziduale organice; energia continuta in produse lichide obtinute prin distilarea materialelor organice fermentate; energia obtinuta din alte surse regenerabile, neexploatate in prezent.

  3. Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.
  La Capitolul I. Dispozitii generale, Art. 1. precizeaza: Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinându-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica. Art. 2. - Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:
  a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor;
  b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi;
  c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor lucrari de modernizare;
  d) certificarea energetica a cladirilor;
  e) verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor / instalatiilor de climatizare din cladiri si, în plus, evaluarea instalatiilor de încalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani. In Capitolul II. Definitii. In Art. 3 (2), se defineste performanta energetica a cladirii. Performanta energetica a cladirii - energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ în principal: încalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se în considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie pentru a fi utilizate separate.

  4. Referitor la cresterea performantelor energetice a cladirilor din punctul de vedere al utilizarii eficiete a energiei electrice in sinteza prezentata a celor trei legi la poz. 1-3, s-au bolduit actiunile ce trebuie avute in vedere pentru cresterea performantelor energetice a cladirilor.

  5. Pentru a efectua monitorizarea consumurilor de energie electrica, a bilanturilor electroenergetice, a intocmirii unor programe de masuri pentru reducerea consumurilor de energie electrica este necesar a fi elaborate un Ghid pentru masurarea consumurilor de energie electrica in cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a performantelor energetice.

  Bibliografie

  1.
  Ionescu, C., Badea, E. - Asupra Legii privind utilizarea eficienta a energiei si Legii energiei electrice, Conferinta Nationala a Energiei CNE 2004, “Dezvoltarea energetica durabila si integrarea europeana”, Simpozion SIEAR-Facultatea de Instalatii (UTCB), Neptun-Olimp, 2004.  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări