SRAC - Lider pe piata nationala de certificare!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 06-12-2023 08:29:45
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

MANUALUL ELECTRICIANULUI DE INSTALAŢII ELECTRICE ŞI DE AUTOMATIZĂRI


 • Cuprins

  Cap. 1 PRINCIPALELE MĂRIMI ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ FOLOSITE ÎN ELECTROTEHNICĂ

  Cap. 2 PRINCIPALELE SIMBOLURI GRAFICE FOLOSITE ÎN SCHEMELE INSTALAŢIILOR ELECTRICE ŞI DE AUTOMATIZĂRI

  Cap. 3 NOŢIUNI DE ELECTROTEHNICĂ

  3.1.
  Electrostatică: sarcina electrică; intensitatea şi inducţia electrică; potenţialul electrostatic; capacitatea electrică; condensatoare electrice.
  3.2. Electrocinetică: curentul continuu; legea lui Ohm; legea transformării energiei în conductoare (legea lui Joule – Lenz); teoremele lui Kirchhoff; teoremele rezistenţelor echivalente.
  3.3. Electrodinamică: câmpul magnetic (forţe electromagnetice; intensitatea câmpului magnetic); inductivităţi; legea inducţiei electromagnetice.
  3.4. Circuite electrice de curent alternativ monofazat: circuit R, L, C serie şi paralel; legea lui Ohm şi teoremele lui Kirchhoff în formă complexă; puterea electrică activă, reactivă şi aparentă; factorul de putere şi importanţa sa tehnico – economică.
  3.5. Circuite electrice trifazate: sisteme trifazate simetrice ale mărimilor sinusoidale; câmpuri magnetice învârtitoare; conexiunile sistemelor trifazate; rezolvarea circuitelor trifazate echilibrate, alimentate la tensiuni simetrice (receptoare trifazate echilibrate în stea şi receptoare trifazate echilibrate în triunghi); puteri în reţele trifazate echilibrate; rezolvarea circuitelor trifazate dezechilibrate, alimentate la tensiuni simetrice; metoda componentelor simetrice.
  3.6. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 4 MATERIALE FOLOSITE ÎN INSTALAŢII ELECTRICE

  4.1.
  Materiale conductoare: cabluri electrice pentru instalaţii fixe (cabluri de energie; cabluri de comandă, control şi semnalizare; cabluri de telecomunicaţii); conducte electrice pentru instalaţii fixe; cabluri şi conducte pentru instalaţii electrice mobile; bare neizolate.
  4.2. Materiale conductoare de mare rezistivitate.
  4.3. Materiale electroizolante; Materiale de protecţie şi susţinere: tuburi şi ţevi de protecţie; semifabricate metalice; stâlpi şi elemente de susţinere pentru linii electrice aeriene.
  4.4. Accesorii pentru executarea conexiunilor
  4.5. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 5 MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE

  5.1.
  Măsurarea mărimilor electrice: măsurarea tensiunii; măsurarea intensităţii curentului electric; măsurarea puterii în curent continuu; măsurarea puterii active în circuite de curent alternativ (monofazat şi trifazat); măsurarea puterii reactive (monofazat şi trifazat); măsurarea energiei electrice în curent continuu şi în circuite de curent alternativ (monofazat şi trifazat); măsurarea defazajului şi factorului de putere;
  5.2. Măsurarea elementelor de circuit pasive: măsurarea rezistenţelor electrice; măsurarea inductanţei; măsurarea capacităţii.
  5.3. Măsurarea elementelor de circuit active: măsurarea dispozitivelor semiconductoare.
  5.4. Transformatoare de măsură
  5.5. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 6 APARATE ELECTRICE PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE

  6.1.
  Aparate de conectare acţionate manual: separatoare; întreruptoare cu pârghie; întreruptoare pentru instalaţii de iluminat; întreruptoare şi comutatoare pachet; comutatoare cu came; prize, fişe şi cuple.
  6.2. Aparate de conectare electromagnetică: contactoare şi ruptoare de curent continuu; contactoare de curent alternativ.
  6.3. Aparate de conectare şi protecţie de joasă tensiune: siguranţe fuzibile de joasă tensiune; relee termice tripolare; disjunctor; contactoare de curent alternativ cu relee termice; întreruptoare automate şi disjunctoare.
  6.4. Aparate de conectare si protecţie de medie şi înaltă tensiune.
  6.5. Aparate de protecţie contra supracurenţilor şi supratensiunilor: bobine de reactanţă uscate, fără miez de fier; descărcătoare.
  6.6. Aparate de pornire şi reglaj: comutatoare stea – triunghi; inversoare de sens turaţie pentru motoare asincrone; autotransformatoare de pornire a motoarelor asincrone; reostate de pornire şi reglaj de turaţie pentru motoare asincrone trifazate cu inele; rezistenţe de pornire şi reglaj pentru motoare de curent alternativ; reostate pentru maşini de curent continuu; controlere.
  6.7. Aparate de măsurare a mărimilor electrice: ampermetre, voltmetre, wattmetre, contoare, frecvenţmetre (construcţie, principii de funcţionare).
  6.8. Aparate pentru acţionări şi automatizări: aparate de comandă manuală; microîntreruptoare; limitatoare de cursă; contactoare auxiliare; relee uzuale; electromagneţi; elemente şi echipamente de automatizare; aparate de semnalizare; dispozitive de conectare automată pentru reţele electrice.
  6.9. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 7 MASINI ŞI UTILAJE ELECTRICE

  7.1.
  Maşina asincronă: caracteristici mecanice; regimuri de funcţionare; comportarea motorului asincron în condiţii diferite de cele nominale; pornirea motoarelor asincrone.
  7.2. Maşina de curent continuu: ecuaţiile de funcţionare, cuplul electromagnetic; funcţionarea maşinii de curent continuu în regim de motor; clasificarea motoarelor de curent continuu; caracteristicile motoarelor de curent continuu; pornirea motoarelor de curent continuu.
  7.3. Maşina sincronă: principiul şi ecuaţiile de funcţionare; cuplul electromagnetic; funcţionarea maşinii sincrone în regim de motor; pornirea motorului sincron.
  7.4. Transformatoare de putere: principiu de funcţionare; regimurile de funcţionare; conexiunile înfăşurărilor transformatorului trifazat; grupe de conexiuni; funcţionarea în paralele a transformatoarelor trifazate.
  7.5. Autotransformatorul.
  7.6. Grupuri convertizoare: grupuri convertizoare de curent; convertizoare de sudare cu arc electric; convertizoare de medie frecvenţă.
  7.8. Grupuri electrogene de curent alternativ
  7.9. Micromaşini electrice.
  7.10. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 8 CONSUMATORI ŞI SARCINI

  8.1.
  Definiţii, clasificări. Compunerea instalaţiilor electrice la consumator.
  8.2. Condiţii de calitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.
  8.3. Sarcini electrice de calcul.
  8.4. Curbe de sarcină.
  8.5. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 9 INSTALAŢII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

  9.1.
  Generalităţi.
  9.2. Schemele reţelelor de distribuţie.
  9.3. Schemele reţelelor de alimentare
  9.4. Asigurare rezervei în alimentarea receptoarelor.
  9.5. Coloane şi circuite electrice: compunerea coloanelor de distribuţie; determinarea secţiunii conductoarelor la coloane şi circuite electrice; calculul curentului cerut; calculul curentului de vârf.
  9.6. Protecţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune: protecţia reţelelor electrice; protecţia receptoarelor. Selectivitatea protecţiei. Alegerea aparatelor de protecţie şi acţionare. Alegerea protecţiei coloanelor.
  9.7. Pierderi de tensiune.
  9.8. Tabloul general din postul de transformare.
  9.9. Curenţii de scurtcircuit: calculul curenţilor de scurcircuit; verificarea aparatelor la acţiunea curenţilor de scurtcircuit.
  9.10. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 10 INSTALAŢII ELECTRICE DE ILUMINAT

  10.1.
  Noţiuni fundamentale.
  10.2. Echipamente pentru iluminat electric (Aparate de iluminat: lămpi electrice (lămpi cu incandescenţă; tuburi fluorescente; lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune; lămpi cu vapori de sodiu); corpuri de iluminat (caracteristici generale; coeficienţi de utilizare).
  10.3. Calculul iluminării.
  10.4. Calitatea iluminatului.
  10.5. Întreţinerea instalaţiilor de iluminat.
  10.6. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 11 INSTALAŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂTŢIREA FACTORULUI DE PUTERE

  11.1.
  Generalităţi. Factorul de putere în instalaţiile electrice.
  11.2. Cauzele şi efectele consumului de putere reactivă.
  11.3. Mijloace pentru ameliorarea factorului de putere: caracteristicile condensatorului; calculul bateriei de condensatoare, conectarea şi deconectarea bateriilor de condensatoare; descărcarea bateriilor de condensatoare; echipamentul electric şi schemele electrice de conectare a bateriilor de condensatoare; compensatoare sincrone.
  11.4. Eficienţa economică a ameliorării factorului de putere.
  11.5. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 12 CALITATEA ENERGIE ELECTRICE

  12.1.
  Criterii.
  12.2. Metode de creştere a calităţii.
  12.3. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 13 INSTALAŢII DE ACUMULATOARE

  13.1.
  Generalităţi
  13.2. Regimuri de utilizare a bateriilor de acumulatoare.
  13.3. Scheme de încărcare a bateriilor de acumulatoare.
  13.4. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 14 INSTALAŢII DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII

  14.1.
  Generalităţi.
  14.2. Apariţia tensiunilor accidentale de atingere.
  14.3. Metode de protecţie de bază: legarea la pământ; legarea la nulul de protecţie (PE); utilizarea TFJS şi TFJP; separarea de protecţie.
  14.4. Metode suplimentare de protecţie: egalizarea potenţialelor; izolarea suplimentară de protecţie; protecţia automată la tensiuni de atingere; protecţia la curent de defect (protecţia diferenţială).
  14.5. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 15 CIRCUITE SECUNDARE

  15.1.
  Circuite de comandă şi control
  15.2. Dispozitive pentru protecţia selectivă a instalaţiilor de medie tensiune.
  15.3. Instalaţii pentru transmiterea informaţiilor: telefonie; interfon; căutare şi chemare de persoane; radio; ceasoficare; sesizarea incendiilor.
  15.4. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 16 INSTALAŢII DE PARATRĂZNET

  16.1.
  Generalităţi.
  16.2. Compunerea instalaţiei de paratrăznet.
  16.3. Proiectarea instalaţiei de paratrăznet.
  16.4. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 17 EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE

  17.1.
  Generalităţi.
  17.2. Executarea instalaţiilor cu conductoare, bare sau cabluri.
  17.3. Montarea principalelor elemente de instalaţii.
  17.4. Aplicaţii: întrebări, probleme, răspunsuri.

  Cap. 18 CUNOAŞTEREA LEGISLAŢIEI DIN DOMENIU (legi, normative, regulamente, reglementări, etc.)

  18.1.
  Subiecte pentru autorizarea electricienilor: întrebări, răspunsuri.

  Bibliografie

  Intocmit, Prof. dr. ing. IOAN IONESCU  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări