SRAC - Lider pe piata nationala de certificare!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 18-04-2024 11:41:57
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Buletin SIEAR nr. 263 - Mai 2008


 • 1. Anunturi

  2. Actiuni

  3. Cunoasterea este puterea

  4. Din alte surse

  1. Anunturi

  A. Activitati desfasurate de SIEAR in anul 2007
  1.
  Organizarea cursului de Verificatori de Proiecte si Experti Tehnici in perioada 22-26.01.2007.
  2. Participarea SIEAR cu stand si prezentare de lucrari stiintifice la Conferinta IEAS (International Electric & Automation Show) care a avut loc la Palatul Parlamentului in perioada 12-15 septembrie 2007;
  3. Pregatirea si sustinerea lucrarilor celei de A 42-a Conferinte Nationale a SIEAR si AIIR care a avut loc in perioada 17-20 octombrie 2007 la Sinaia. SIEAR a asigurat deplasarea si cazarea gratuita pentru un numar de sapte studenti ai Facultatii de Instalatii, a organizat un numar de sase mese rotunde pe teme de un real interes, a editat si a distribuit participantilor un volum separat cu lucrarile prezentate in cadrul acestora, etc.
  4. Pregatirea si sustinerea, impreuna cu cele doua catedre de profil din UTCB, a lucrarilor sectiei de instalatii electrice din cadrul Conferintei Facultatii de Instalatii din UTCB care a avut loc pe 29 si 30 noiembrie 2007.
  5. Organizarea cursului de Verificatori de Proiecte si Experti Tehnici care a avut loc in intervalul 10-14 decembrie 2007.

  B. Activitati propuse de SIEAR pentru anul 2008
  1.
  Sponsorizarea Facultatii de Instalatii cu un numar de 6 fisete si un ecran de proiectie, in valoare totala de 3000 lei.
  2. in luna ianuarie a avut loc la Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si a Locuintei o discutie impreuna cu ANRE privind „Legea racordarii utilizatorilor de energie electrica” la care din partea SIEAR au participat domnii: prof. dr. ing. Niculae Mira – presedinte SIEAR si ing. Marius Smilovici – presedinte VP si ET.
  3. in luna martie a fost predat volumul IV al „Manualului de Instalatii” editia a doua.
  4. Au fost preluate pentru modificare de catre UTCB si SIEAR, normativele I7, I20 si I18/2.
  Echipa de lucru cuprinde specialisti din UTCB, Universitatea Politehnica Bucuresti si din principalele unitati de proiectare si executie.
  5. Reactualizarea Buletinului Stiintific al SIEAR.
  6. Consultarea membrilor SIEAR privind completari la normativele de mai sus.
  7. Participarea la IEAS – editia 2008.
  8. Participarea la Conferinta Nationala a inginerilor de instalatii, Sinaia 2008.
  9. Conferinta Facultatii de Instalatii, Bucuresti 2008.
  10. Sustinerea revistei ELECTRICIANUL.
  Asteptam de la membrii SIEAR propuneri de modificare a normativelor mentionate pentru a fi luate in considerare.

  2. Actiuni

  913. 28.03.2008 - Adunarea generala a membrilor SIEAR a avut urmatoarea ordine de zi:
  - Darea de seama si activitatile desfasurate de SIEAR pe anul 2007;
  - Propuneri de activitati pe anul in curs;
  - Completarea Consiliului Director al SIEAR.
  A prezidat:
  prof. dr. ing. Niculae Mira – UTCB.
  Activitatile desfasurate de SIEAR in anul 2007, precum si cele propuse pe anul 2008 sunt publicate la rubrica 1. Anunturi a acestui buletin.
  in urma dezbaterilor si a votului membrilor SIEAR, Consiliul Director are urmatoarea componenta:
  Presedinte de onoare: ing. Adrian Florescu - director general TIAB.
  Presedinte: prof. dr. ing. Niculae Mira - UTCB.
  Vicepresedinti:
  - Dr. ing. Ioan Desire Suceveanu - director general PRATCO;
  - Prof. dr. ing. Alexandru Stamatiu - UTCB;
  - Ing. Mariana Augustin - director general PACIC;
  - Ing. Cornel Chioreanu - director general C&I ELCA IMPEX;
  - Prof. onor. dr. ing. D.H.C. al UTCB, Liviu Dumitrescu - presedinte AIIR.
  Trezorier: conf. dr. ing. Nicolae Ivan - UTCB.
  Secretari stiintifici:
  - Prof. dr. ing. Sorin Caluianu - Sef Catedra Electrotehnica, Facultatea de Instalatii - UTCB;
  - Conf. dr. ing. Daniel Popescu - UTCB.
  Director de marketing: Ing. Manuela Draghicescu.
  IT Manager: student Eugenu Dragoescu - Facultatea de Instalatii - UTCB.
  Presedinti de filiale:
  - Bacau, prof. dr. ing. Dan Rotar - Universitatea Bacau;
  - Cluj-Napoca, conf. dr. ing. Antoniu Domsa - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca;
  - Craiova, prof. dr. ing. Ion Mircea - Universitatea Craiova;
  - Facultatea de Instalatii, s.l. dr. ing. Mircea Rosca - UTCB;
  - Galati, prof. dr. ing. Toader Munteanu - Universitatea Galati;
  - Iasi, prof. dr. ing. Jan Ignat - Universitatea Tehnica Iasi;
  - Suceava, conf. dr. ing. Calin Ciufudean - Universitatea stefan Cel Mare Suceava;
  - Targoviste, prof. dr. ing. Ioan Ionescu - Universitatea Valahia Targoviste;
  - Timisoara, prof. dr. ing. Ioan Borza - Universitatea Politehnica Timisoara;
  - Medie si Inalta Tensiune (MIT), prof. dr. ing. Petru Postolache - Universitatea Politehnica Bucuresti;
  - Securitatea la Incendii (PSI), lt. ing. Gigel Stoica - Catedra Tehnica AP;
  - Teritoriu, conf. dr. ing. Darie Eleonora - UTCB; - TIAB, dr. ing. Vasile Ramniceanu;
  - Verificatori de Proiecte si Experti Tehnici (VP si ET), ing. Marius Smilovici.
  Reprezentanti ai membrilor colectivi, consilieri si specialisti:
  - Ing. Mihai Izack Alecu - director general ALIZ;
  - Ing. Sarchiz Stefan Arachelian - inspector general ELECTRICA;
  - Ing. Ion Barbulescu - SIEAR;
  - Prof. dr. ing. Serban Lazar - decan Facultatea de Instalatii;
  - Prof. dr. ing. Ion Lungu - director ELECTRICA;
  - Ing. Dan Grigore Stoichitoiu - presedinte SRAC;
  - Ing. Ioan Suceveanu - director economic PRATCO.

  3. Cunoasterea este puterea

  Tehnica Instalatiilor nr. 2(54)/2008

  - Ghidul tehnic si comercial de produse France Air 2008-2009;
  - Tablou de automatizare pentru desfumare;
  - O functie inteligenta de curatare pentru aparatele de aer conditionat;
  - Regulatoare electronice de temperatura de la Danfoss;
  - Solutii de incalzire cu energie solara;
  - Scule inteligente de la RIDGID.

  Tehnica Instalatiilor nr. 3(55)/2008

  - Bosch – Furnizor integrat de solutii pentru echiparea constructiilor – Conferinta Bosch Building Technology;
  - Wilo AG intra in domeniul instalatiilor ce folosesc surse de energie regenerabile;
  - Sisteme Solare De Dietrich cu aplicatii la colectivitati.

  Buletinul stiintific al UTCB nr. 4/2007

  - Modelarea traficului rutier in mediul urban cu ajutorul programului Synchro 6;
  - Cercetari privind comportarea schimbatoarelor simple sudate la variatii de temperatura;
  - Rezultate de laborator obtinute din incercarea la intindere indirecta a mixturilor asfaltice;
  - Asigurarea stabilitatii rambleelor inalte la actiunea seismica;
  - Teoria plasticitatii Mohr-Coulomb Generalizat (GMC) pentru analiza nelineara a materialelor si structurilor rutiere;
  - Determinarea rigiditatii axiale ale cablurilor in domeniul nelinear-geometric, in cazul podurilor hobanate;
  - Estimarea comportarii la oboseala a mixturilor asfaltice folosind incercarea la incovoiere in doua puncte;
  - Combinarea metodelor geodezice si fotogrametrice pentru modelarea 3D a cladirilor;
  - Studiu comparativ asupra amplificarii dinamice a structurilor nesimetrice.

  Scientific Bulletin of UTCB nr. 4/2007
  Series: Mathematical Modelling in civil engineering


  - Comparative Dynamic Analysis between Pushover and Time-history Analysis;
  - Dynamic behaviour of the cooling equipments and their dimensioning;
  - Approcach on numerilcal medelling of branched Sunpipe daylight guiding systems;
  - Soil-Structure Interaction Effects of Damped Structures;
  - Bayes, Neyman and Neyman-Bayes Inference for Queueing Systems;
  - Researches towards Development of a Database Concerning Structural Behavior and Seismic Performances of Buildings in Bucharest;
  - Cubic spline interpolations for an inverse Abel transform integral equation – application to plasma spectroscopy.

  Rehva Journal March 2008

  - European Action to Improve Energy Efficiency of Buildings.

  Electricianul nr. 4/2008

  - Ghidurile pentru Investitii si Consultanta pentru IMM-uri;
  - ABB Romania lanseaza business-ul de Service;
  - Necesitatea elaborarii unui „Ghid pentru masurarea consumurilor de energie electrica in cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a performantelor energetice”;
  - AUTODESK WORLD PRESS DAY 2008 – EUROPE;
  - Gama COMBICON de la PHOENIX CONTACT;
  - Produse performante de la OBO Betterman;
  - Instalatii de protectie impotriva trasnetului de la ERICO;
  - TeSys U - solutia inteligenta pentru pornirea motoarelor;
  - intreruptorul diferential tetrapolar DFS 4 B NK pentru protectia diferentiala de tip B cu intensitatea curentului de la 16A la 125A (ELVA SERV srl);
  - intreruptoarele automate Easypact 100 la 400A;
  - LFS - WDK - PVC: 3 initiale, un catalog, o familie de produse, multe avantaje;
  - Solutii de electroalimentare (UNITECH);
  - Solutii moderne pentru protectia motoarelor asincrone;
  - „Cummins ofera solutii fiabile folosind generatoare in gama 11-3000 kVA”;
  - Eficienta energiei... prin noi indicatii de planificare EN 13779 pentru instalatii de ventilatie si aer conditionat;
  - Light+Buiding Frankfurt 6-11 aprilie 2008;
  - Noutati in familia panourilor operator SIMATIC (I);
  - Energii si materii prime reciclabile. Masurari si Automatizari nr. 2/2008
  - Solutii Schneider Electric pentru pornirea motoarelor;
  - Convertizoare de frecventa ABB pentru aplicatii generale;
  - Masurare de nivel cu radar cu ghid de unda;
  - Noul senzor fotoelectric W12-3 (SICK);
  - Solutie SCADA Vijeo Citect de monitorizare, comanda si control a statiilor electrice;
  - Gama Interface Power Supply (Pheonix Contact);
  - Microsoft Dynamics CRM 4.0 este disponibil in Romania;
  - Noutati in domeniul transmisiilor de date la distanta;
  - Supravegherea sigura si controlul eficient al instalatiilor electrice (II);
  - Metrorex a ales Oracle pentru administrarea proceselor de afaceri;
  - Compania UNITECH Electronics organizeaza a patra editie a conferintei „Ziua Solutiilor de Electroalimentare”.

  4. Din alte surse

  - Energia dicteaza viitorul. Aflata la inceputul drumului trasat de Protocolul de la Kyoto, Uniunea Europeana trebuie sa faca alegeri clare in domeniul energiei, fara a renunta la obiectivele sale economice si de mediu.
  Europenii se confrunta cu o adevarata provocare: gasirea modalitatii prin care pot fi conciliate probleme precum asigurarea rezervelor energetice, lupta impotriva schimbarii climatice si protectia mediului cu nevoia de crestere economica si de creare a locurilor de munca. De la noile tehnologii si pana la energia nucleara, trecand prin mediul antreprenorial, Uniunea Europeana nu neglijeaza nici o pista posibila pentru a oferi un sprijin care sa fie la inaltimea mizei. Pentru urmatoarele decenii UE si-a stabilit obiective clare privind emisiile de gaze cu efect de sera, energiile regenerabile si randamentul energetic. indeplinirea lor depinde de introducerea unor instrumente legislative si de realizarea unei noi generatii de tehnologii energetice. Desi potentialul exista, acesta ramine subexploatat din lipsa mijloacelor financiare, umane si structurale pe care ar trebui sa se bazeze munca de cercetare. Plecand de la aceasta constatare, Comisia lanseaza un vast plan strategic dedicat tehnologiilor energetice, denumit „planul SET”.
  Atunci cand vorbim despre viitorul energetic si climatic al Europei, exista un aspect de care nu putem face astractie, problema energiei nucleare. Consiliul European a dorit sa lanseze o dezbatere deschisa, structurala si fara tabuuri pe tema avantajelor si pericolelor care deriva din utilizarea energiei nucleare. Acesta dezbatere va incepe la Bratislava, cu ocazia lansarii primului forum european privind energia nucleara.
  in paralel, Comisia si grupul a nivel inalt pentru competitivitate, energie si mediu vor gazdui, la Bruxelles, o ampla conferinta pe tema schimbarilor climatice, la care vor fi invitati sa participe antreprenori din Europa si din lume.
  Aceste diverse initiative sunt cu atat mai pertinente cu cat Europa intra intr-o etapa decisiva a drumului pe care trebuie sa-l parcurga pentru indeplinirea obiectivelor de la Kyoto. Raportul anual publicat de Comisie arata ca, desi se pare ca UE va reusi sa isi atinga obiectivele pe termen scurt (in perioada 2008-2012 statele membre trebuie sa isi reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu 8% fata de 1990), vor trebui aplicate, neintarziat, noi masuri, astfel incat acest ritm sa se mentina pana in 2020 si dupa aceea.
  Sursa: http://ec.europe.eu/.

  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări