SRAC - Lider pe piata nationala de certificare!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 19-06-2024 01:30:16
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Societatea PROBIT SA


 • Scurt istoric

  În 1991, un grup de specialişti în domeniul electric şi IT au fondat compania PROBIT, având ca profil producţia de module electronice şi automate programabile. Din 1991 pâna în prezent, compania a derulat proiecte în instrumentaţie şi control atât pentru procese industriale cât şi pentru staţii electrice de distribuţie.
  În anul 2001, managerii companiei, cu sprijinul unor specialişti în management contractual, au pus bazele unei noi companii, având ca scop derularea de proiecte complexe, atât în domeniul utilităţilor publice cât şi în alte domenii industriale.

  Domeniu de activitate

  Compania s-a implicat în numeroase proiecte în diferite domenii cum ar fi:

  - Staţii de medie tensiune, livrare şi montaj celule de medie tensiune
  - Panouri de distribuţie de 0,4 kV, producţia şi punerea în functiune a tablourilor electrice
  - Automatizare şi control proces
  - Instalaţii de alimentare cu generatoare Diesel
  - Sisteme de comandă şi control
  - Sisteme de iluminat civil, industrial şi arhitectural
  - Sisteme de siguranţă şi controlul accesului
  - Montaj şi punere în funcţiune a diferitelor procese industriale
  - Tablouri electrice de automatizare pentru comanda pompelor
  - Programe SCADA de instrumentare, control şi monitorizare
  - Fabricarea de automate programabile
  - Proiectare sisteme de automatizare
  - Sisteme electrice de automatizare şi control pentru centrale electrice
  - Substaţii
  - Linii electrice aeriene
  - Sisteme de telefonie şi page-ing
  - Sisteme anti-incendiu

  Obiectivele noastre

  - Creşterea siguranţei în funcţionare
  - Reducerea consumului de energie electrică
  - Reducerea timpului şi a cheltuielilor pentru întreţinere şi reparaţii
  - Uşurinţa în exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor

  Scopul nostru

  Prin realizarea obiectivelor la conceperea fiecarei soluţii, să câstigăm şi în viitor încrederea clienţilor prin calitatea serviciilor şi produselor oferite.

  Producţie

  - Celule electrice şi tablouri electrice de distribuţie de joasă tensiune
  - Tablouri electrice de automatizare
  - Echipamente de comandă, control, acţionare şi protecţie integrate în sisteme de monitorizare
  - Sisteme de achiziţie şi transmisie de date
  - Programe de monitorizare
  - Programe SCADA
  - Software

  Servicii

  Specialişti cu înaltă calificare îşi desfaşoară activitatea în:

  - Proiectarea şi executarea:
  - Instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune
  - Instalaţiilor electrice de automatizare, monitorizare SCADA pentru procese industriale şi alimentări cu apă
  - Centralelor electrice şi substaţiilor
  - Tablourilor de distribuţie a energiei electrice de medie şi joasă tensiune
  - Tablourilor electrice de automatizări
  - Dispozitivelor şi echipamentelor pentru comandă, control, acţionare şi protecţie a motoarelor electrice
  - Tablourilor distribloc
  - Instalaţiilor de curenţi slabi: telefonie, pag-ing system, avertizare incendiu, etc.
  - Instrumentaţiei şi controlului diferitelor procese industriale
  - Sistemelor de protecţie la trăsnet şi împământare
  - Traseelor de cabluri şi a sistemelor de conectare
  - Surselor de alimentare neîntreruptibile-UPS
  - Soluţiilor integrate de automatizare
  - Sistemelor de radio-comunicaţii
  - Software pentru aplicaţii industriale
  - Lucrări de construcţii montaj
  - Consultanţă, asistenţă tehnică şi instruire
  - Testare şi punere în funcţiune
  - Service în perioada de garanţie şi postgaranţie

  Contact


  Şos. Pantelimon, Nr. 10-12, Etajul 5, Sectorul 2, 021631, Bucureşti, România
  Telefon:(+4021) 252.92.94; 252.63.34; 252.63.35
  Fax: (+4021) 252.92.95
  E-mail: office@probiting.ro  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări