ARTS - Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate - www.arts.org.ro!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 19-06-2024 01:27:35
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Membri SIEAR
 • »» Cine poate fi membru SIEAR ?

  1. Drepturi şi obligaţii

  1.
  Pot fi membri individuali SIEAR, persoanele fizice care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice şi de automatizare sau care lucrează în domenii conexe, care recunosc statutul, plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia anuală.

  2. Pot fi membri colectivi SIEAR, firme de stat sau particulare cu personalitate juridică care au preocupări în domeniul instalaţiilor electrice şi de automatizare şi care sprijină activitatea asociaţiei.

  3. Inscrierea membrilor individuali şi colectivi se face pe baza unei cereri de aderare şi a aprobării conducerii SIEAR.

  4. Membrii SIEAR se bucură de drepturile şi obligaţiile prevăzute în statut, fără deosebire de varstă, sex, origine etnică, naţionalitate, convingere politică şi religioasă.

  5. Calitatea de membru SIEAR nu exclude posibilitatea de a adera şi de a se înscrie în alte asociaţii profesionale şi / sau tehnico-ştiinţifice.

  6. Membrii SIEAR au următoarele drepturi:

  a) Dreptul de a-şi exprima şi susţine liber părerile în cadrul adunării generale sau a diferitelor manifestări ştiinţifice organizate de societate;
  b) Dreptul de a participa la votarea hotărarilor propuse în diferite acţiuni;
  c) Dreptul de propune candidaţi şi de a fi aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
  d) Dreptul la reduceri de taxe la manifestări ştiinţifice, publicaţii, etc., organizate de societate;
  e) Dreptul de a participa la cursuri de pregătire profesională organizate de societate;
  f) Dreptul de acces la documentaţia tehnică din proprietatea societăţii;
  g) Dreptul de a participa la concursurile teoretice şi practice organizate de societate;
  h) Dreptul de a participa la concursurile pentru obţinerea de burse de specializare în ţară şi străinătate;
  i) Dreptul de a li se acorda diplome, de a participa la expoziţii, de a efectua vizite sau stagii de specialitate în ţară sau în străinătate.
  j) Dreptul de reprezentare în organisme internaţionale de profil.
  k) Societatile au posibilitatea de a posta pe site-ul SIEAR banner-ul propriu (concomitent pe site-ul societatii se va posta banner-ul SIEAR).
  l) Banner-ul contine o legatura catre site-ul respectiv.
  m) In cotizatia anuala platita de societati este cuprins abonamentul la revistele:

  - Electricianul;
  - Masurări şi Automatizări.
  n) Fiecare societate va trimite o prezentare de maxim 2 pagini pe format A4 ce va fi posibil de accesat din rubrica "Prezentari societati".

  7. Membri SIEAR primesc legitimaţie de membru.

  8. Membri SIEAR au următoarele obligaţii:

  a) Să respecte prevederile statutului SIEAR;
  b) Să sprijine desfăşurarea activităţii asociaţiei;
  c) Să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul asociaţiei;
  d) Să achite cotizaţia de membru;
  e) Să manifeste ţinută morală şi probitate profesională.

  9. Membri asociaţiei îşi pierd această calitate sub hotărarea adunării generale, dacă:

  a) Incalcă prevederile statutului;
  b) Au fost condamnaţi definitiv pentru o faptă penală săvarşită cu intenţie în legatură cu exercitarea profesiunii sau li s–a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei exercitării profesiunii printr-o hotărare judecătorească definitivă;
  c) Desfăşoară activităţi cu caracter politic sau de partid în cadrul SIEAR;
  d) Nu au plătit cotizaţia timp de doi ani.

  2. Adeziune

  Pentru aderarea la Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România aveţi două posibilităţi.

  1. Descărcaţi formularul de adeziune îl printaţi, îl completaţi şi îl timiteţi prin fax sau poştă la sediul SIEAR.
  Societăţi comerciale Persoană fizică

  2. Completaţi formularele on-line de pe site:
  Societăţi comerciale Persoană fizică

  Persoanele fizice (membri individuali) completează Adeziune persoană fizică.

  Societăţile comerciale completează Adeziune societăte comerciale şi deoarece conducătorul acesteia devine automat membru al SIEAR, va completa şi Adeziune persoană fizică.

  Taxa de înscriere şi cotizaţia se plătesc în contul SIEAR.

  Calitatea de membru devine aprobată din momentul confirmării plăţii.

  Notă:
  Cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei se stabilesc anual.

  Pentru anul 2008 acestea sunt în valoare de LEI:

    Persoane fizice Cadre didactice Studenţi
  Taxa de înscriere 10 10 5
  Cotizaţie 50 20 10

    Persoane juridice
  Taxa de înscriere 100
  Cotizaţie 200 Euro

  3. Listele membrilor SIEAR, grupate pe filiale:

  - Bacău;
  - Braşov;
  - Bucureşti;
  - Cluj-Napoca;
  - Constanţa;
  - Craiova;
  - Facultatea de Instalaţii – UTCB;
  - Facultatea de Pompieri - AP;
  - Galaţi;
  - Iaşi;
  - Membri de onoare;
  - Medie şi Inaltă Tensiune (M.I.T.);
  - Societăţi comerciale;
  - Suceava;
  - Strainatate;
  - Târgovişte;
  - Teritoriu;
  - Trustul de Instalaţii şi Automatizări Bucureşti - T.I.A.B.;
  - Timişoara;
  - Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici (VP şi ET);

  Pentru ca SIEAR să poată să colaboreze cat mai strans cu membrii săi, rugăm ca în cazul în care apar modificări în datele personale sau ale firmelor să le comunicaţi la siear@siear.ro.

  4. Distincţii acordate de SIEAR

  - Diplomă membru colectiv (se acordă anual firmelor).
  - Diplomă personală de absolvire a unor cursuri organizate de SIEAR.
  - Diploma de participare la manifestarile tehnico-stiintifice organizate de SIEAR sau in colaborare cu alte asociatii, societati, etc.
  - Diploma aniversare.
  - Diploma de excelenţă.
  - Diploma de onoare.
  - Diploma de membru de onoare.  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări