SRAC - Lider pe piata nationala de certificare!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 18-04-2024 12:03:13
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Protocol de colaborare SIEAR - DK-EXPO S.R.L. organizator IEAS 2009
 • PROTOCOL DE COLABORARE
  intre
  SOCIETATEA DE INSTALATII ELECTRICE SI AUTOMATIZARI
  si
  S.C. DK-EXPO S.R.L., ORGANIZATOR AL EXPOZITIEI
  INTERNATIONALE SPCIALIZATE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI
  AUTOMATIZARI - INTERNATIONAL ELECTRIC&AUTOMATION SHOW
  (IEAS)


  Cap. I - PARTILE
  SOCIETATEA DE INSTALATII ELECTRICE SI AUTOMATIZARI - SIEAR
  cu sediul in B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66, Sector 2, Bucuresti, Romania, reprezentata prin Prof. dr. ing. NICULAE MIRA, presedinte.
  si
  DK-EXPO S.R.L.
  , cu sediul in Str. Iuliu Tetrat Nr. 4, Sector 1, Bucuresti, reprezentata prin Dl. ing. CATALIN NEAMTU, director general.
  Convin prin prezentul PROTOCOL sa colaboreze, pe baza de parteneriat activ.

  Cap. II - OBIECTIVE DE BAZA
  - Promovarea reciproca a imaginii organizatiilor semnatare;
  - Sensibilizarea si informarea permanenta a mediului de afaceri si profesional asupra necesitatii colaborarii si cooperarii intre specialistii in domeniul electric;
  - Stimularea colaborarii si cooperarii interne, inter-regionale si a celei transfrontaliere intre specialistii si oamenii de afaceri care activeaza in domeniul energetic;
  - Sprijin reciproc in corelarea politicilor si activitatilor de crestere a numarului de membri/participanti ai partilor semnatare.

  Cap. III - DIRECTII PRINCIPALE
  - Promovarea unor oportunitati pentru dezvoltarea SIEAR si DK-EXPO prin participarea la actiuni promotionale - prezentari, parteneriate bi si multilaterale, inclusiv pe pietele externe;
  - Sustinerea profesionala prin organizarea si participarea la evenimente, precum si atragerea unui numar cat mai mare de specialisti si reprezentanti ai mediului de afaceri la acestea.

  Cap. IV - METODOLOGIA DE COLABORARE
  DK-EXPO
  si SIEAR convin de comun acord asupra urmatoarelor modalitati de lucru:
  IV. 1. Asigurarea unei colaborari active cu privire la schimbul reciproc de informatii si date legate de actiunile organizate de SIEAR si DK-EXPO;
  IV. 2. Promovarea reciproca a SIEAR si DK-EXPO prin recomandatii, e-mail, informarea membrilor / participantilor / partenerilor;
  IV. 3. Distribuirea de materiale de promovare ale SIEAR si respectiv a IEAS la actiunile pe care le organizeaza.
  IV. 4. DK-EXPO confera SIEAR statutul de partener IEAS, care implica:
  Participare cu stand la IEAS 2009:

  - Partenerul va dispune in mod gratuit de 6 mp utilati;
  - Banner-ul Partenerului va fi plasat in mod gratuit intr-un punct de vizibilitate la intrarea in expozitie.
  Sampling in cadrul IEAS
  - La intrarea in expozitie;
  - In salile de expozitie.
  Conferinta de presa dedicata IEAS
  - Sigla SIEAR va fi plasat pe bannerul din cadrul evenimentului;
  - Roll-up in sala de conferinta.
  Pagina de publicitate in catalogul IEAS
  - Tiraj catalog: 5000 buc.
  Sigla, link-ul SIEAR va fi plasat pe:
  - Newsletter-e DK-EXPO catre expozanti si piata de profil;
  - Invitatiile tiparite la expozitie - 200 000 buc.;
  - Afisele de promovare a expozitiei - 7000 buc.;
  - Banner-ele din cadrul expozitiei - 2 buc.;
  - Pagina web a expozitiei;
  - E-mailing catre o baza de date de 30 000 adrese;
  - Machetele si articolele de promovare a expozitiei, precum si invitatiile la IEAS din urmatoarele mijloace media:
  Presa H&D - trust Hiparion (Domus, Util, Casa Mea, Revista Unelte si Echipamente), trust Burda (Casa Lux, Casa de vacanta, Ioana, Locuinta Mea), divizia trustului Intact - revista Good Homes,
  Presa economica - trust Intact (Saptamana Financiara, Financiarul); trust Ringier (Capital);
  Presa de mare tiraj: Jurnalul National, Evenimentul Zilei, Oferte Speciale;
  Presa de specialitate: (Agenda Constructiilor, Bursa Constructiilor, Constructiv, Pagini de Constructii, 100% Constructiv, Electricianul, Masurari si Automatizari, Tehnica si Tehnologie, Electronica, Electrotehnica si Automatica).
  IV. 5. Evenimente conexe
  DK-EXPO va asigura conditiile necesare pentru o buna desfasurare a evenimentului SIEAR in cadrul IEAS 2009, dupa cum urmeaza mai jos:
  Locatie, perioada:
  Palatul Parlamentului, sala N. Balcescu, 16 septembrie 2009;
  Dotarea tehnica a salii:
  - Videoproiector;
  - Ecrane (la cerere);
  - Microfoane la prezidiu;
  - Pauze de cafea;
  - Inregistrarea participantilor;
  - Tehnician sala;
  - Laptop si persoana la laptop (la cerere);
  Mediatizarea evenimentului in mass media de specialitate, economica si de masa, invitatii prin posta, resurse web si prin materiale tiparite.
  IV. 6. SIEAR va sustine IEAS 2009 prin mijloacele de informare de care dispune:
  - web;
  - sedinte;
  - publicatii.
  IV. 7. SIEAR va aduce la cunostinta membrilor sai informatii privitoare la IEAS 2009.
  Cap. V - DISPOZITII FINALE

  Prezentul PROTOCOL DE COLABORARE acopera intreaga capacitatea de realizare a actiunilor convenite intre SIEAR si DK-EXPO.
  Prezentul PROTOCOL poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al partilor semnatare, ori de cate ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are initiativa amendarii prezentului PROTOCOL va transmite celeilalte parti, spre analiza, in scris, propunerile respective.
  PROTOCOLUL are valabilitatea de doi ani de la data semnarii sale, cu prelungirea automata pentru noi perioade de cate doi ani, daca nici una din parti nu notifica celeilalte parti cererea de incetare a valabilitatii sale, cu minimum trei luni inaintea expirarii perioadei curente de valabilitate.
  Cele doua parti vor duce la indeplinire in mod corespunzator prevederile prezentului PROTOCOL.
  Incheiat la Bucuresti astazi 24 iulie 2009, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate un exemplar pentru fiecare parte.
  SIEAR
  PRESEDINTE
  Prof. dr. ing. NICULAE MIRA
  S.C. DK-EXPO S.R.L. organizator de targuri si expozitii
  DIRECTOR GENERAL
  Ing. CATALIN NEAMTU
  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări