ARTS - Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate - www.arts.org.ro!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 19-06-2024 01:36:14
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Despre noi - Istoric, obiective şi preocupări actuale


»» Scurt istoric

Inceputurile activităţii de instalaţii electrice şi automatizări a fost marcată de participarea alături de inginerii din domeniul instalaţiilor hidraulice şi termice la organizarea conferinţelor naţionale de instalaţii cunoscute sub denumirea devenită celebră de “Conferinţele de Instalaţii de la Sinaia”.

Primele trei conferinţe s-au ţinut la Bucureşti (1967-1969). De la a patra la a-31–a inclusiv s-au ţinut la Sinaia (1970–1997), a 32-a la Bucureşti (1998) şi începând cu a 33-a inclusiv a 41-a la Sinaia (1998-2006).

Organizarea acestor conferinţe care ţineau în jur de trei zile au fost structurate sub forma deschiderii şi închiderii lucrărilor, comună şi desfăşurarea lucrărilor pe cele două secţiuni (instalaţii hidraulice şi termice, respectiv instalaţii electrice şi de automatizare).

Şi în prezent deschiderea este comună iar activitatea de specialitate se desfăşoară pe domeniile de instalaţii hidraulice, termice, ventilare-climatizare, frig (Asociaţia Inginerilor de Instalatii din România - AIIR) şi instalaţii electrice şi automatizări (Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări din Romania - SIEAR).

Ca urmare a înfiinţării AIIR în anul 1990 s-a pus problema structurării activităţii pe filiale.

Având în vedere că activitatea de instalaţii electrice şi automatizări a avut o dezvoltare semnificativă începând cu ani ’80 un grup de iniţiativă a propus înfiinţarea unei societăţi independente de AIIR care să se ocupe de domeniul instalaţiilor electrice şi de automatizări.

Astfel în condiţiile Legii nr. 21 din 1924, art. 40 s-a înfiinţat la 26.07.1992 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România (SIEAR).

SIEAR este o organizaţie profesională, neguvernamentală, autonomă, nepolitică, recunoscută potrivit legii, ca având personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul instalaţiilor electrice şi al automatizărilor.

Ca organizare SIEAR are un Birou Executiv (format din preşedinte, cinci vicepreşedinţi, doi secretari ştiinţifici), un Consiliu Director şi un număr de filiale.

Forul suprem de conducere este Adunarea Generală a membrilor SIEAR.

»» In prezent SIEAR are următoarele filiale:

- Bacău;
- Braşov;
- Bucureşti;
- Cluj-Napoca;
- Constanţa;
- Craiova;
- Facultatea de Instalaţii – UTCB;
- Facultatea de Pompieri - AP;
- Galaţi;
- Iaşi;
- Membri de onoare;
- Medie şi Inaltă Tensiune (M.I.T.);
- Societăţi comerciale;
- Suceava;
- Târgovişte;
- Teritoriu;
- Trustul de Instalaţii şi Automatizări Bucureşti - T.I.A.B.;
- Timişoara;
- Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici (VP şi ET);»» Obiective:

- Promovarea ştiinţei şi tehnicii moderne în domeniul instalaţiilor electrice şi de automatizari;
- Educaţia continuă a cadrelor tehnice ce lucrează în domeniul instalaţiilor şi automatizarilor;
- Facilitarea schimbului de idei şi informaţii între membrii societăţii;
- Sprijinirea iniţiativelor în domeniul învăţământului, cercetării, proiectării, execuţiei, punerii în funcţiune şi exploatării iea;
- Participarea la reglementările tehnice din domeniul instalaţiilor şi automatizarilor;
- Certificarea competenţei profesionale a agenţilor economici, (societăţi comerciale);
- Certificarea competenţei profesionale a persoanelor fizice;
- Sprijinirea tinerilor ce dovedesc calităţi profesionale deosebite; susţinerea intereselor membrilor săi.

»» SIEAR colaborează cu:

- Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR);
- Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR);
- Societatea Română de Asigurarea Calităţii (SRAC);
- Asociaţia Română de Tehnica Securităţii (ARTS);
- Comitetul Naţional Român de Iluminat (CNRI);
- Asociaţia Generală a Frigotehniştilor din România (AGFR);
- Societatea Română pentru Protecţia Atmosferei (SOROPA);
- Societatea Română pentru Protecţia contra Incendiilor (SORPINC);
- Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice din România (SOCER);
- Comitetul Naţional Român pentru Conferinţa Mondială a Energiei (CNR-CME);
- Asociaţia Româna a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO).

Fondurile necesare desfăşurării activităţii SIEAR sunt create prin cotizaţiile anuale ale membrilor săi, din organizarea de cursuri de instruire precum şi din sponsorizări.

»» Preocupări actuale:

- Editarea Buletinului SIEAR;
- Participarea la armonizarea legislaţiei româneşti în domeniu cu a UE;
- Certificarea Competenţei Profesionale a întreprinderilor;
- Certificarea Competenţei Profesionale a persoanelor;
- Auditul energetic;
- Cursuri de instruire pentru Verificatori de proiecte şi Experţi tehnici, Automate Programabile, Aplicaţii Informatice în proiectarea instalaţiilor electrice şi de automatizare, Măsurarea şi controlul poluării atmosferei;
- Fiabilitatea Sistemelor şi Mentenanţa Sistemelor;
- Promovarea cerinţelor şi necesităţilor membrilor SIEAR către organismele publice.
- Modificarea statutului;
- Participarea mai intensă la editarea revistelor: “Electricianul”, “Măsurări şi Automatizări”, etc;
- Activarea “Consiliului editorial ştiinţific” şi al “International Advisory Board” şi editarea Buletinului Ştiinţific SIEAR;
- Participarea SIEAR la evenimentele IEAS din 12-15.09.2007
- Organizarea celei de a 42-a Conferinţe de Instalaţii Electrice şi Automatizări, Sinaia; SIEAR (18–20.10.2007);
- Pregătirea Simpozionului SIEAR în cadrul celei de a 13-a Conferinţă a Facultăţii de Instalaţii – UTC, Bucureşti (29-30.11.2007);
- Situaţia reglementarilor tehnice în domeniu;
- Controlul execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice şi automatizări;
- Lista cu teme de cercetare din domeniu;
- Trimiterea Buletinului Informativ SIEAR prin e-mail;
- Reactualizarea site-ului: www.siear.ro

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România

Bdul. Pache Protopopescu Nr. 66, sector 2, Bucuresti
Tel: (4021) 252-4280 / 132, 136, 128
FAX: (4021) 252-4834
E-mail: siear@siear.roIndex | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

© 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări