MATRIX-ROM Bucuresti - Editura si Casa Software - www.matrixrom.ro!

 
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări 29-06-2022 20:09:18
Cuprins
Contact
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări
B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66 Sector 2, Cod 021414, Bucureşti
Tel.: 021-252.42.80 / 135, 136, 128, 132
Fax.: 021-252.48.34
E-mail: siear@siear.ro

Buletin SIEAR nr. 182 - Aprilie 2006


 • 1. Anunturi

  2. Actiuni

  3. Cunoasterea este puterea

  4. Din alte surse

  5. Despre certificarea calificarii intreprinderilor de constructii-instalatii

  1. Anunturi

  1. 24-28.04.2006 Hannover Messe. Au loc concomitent trei targuri specializate de automatizari respectiv INTERKAMA, Factory Automation si Industrial Building Automation. Detalii la: dna Dana Cobzarenco "Camera de Comert si Industrie Romano-Germana", tel.: 223-1531, fax: 223-1538

  2. 12-16.06.2006 Curs de pregătire intensivă pentru „VERIFICATORI PROIECTE SI EXPERTI TEHNICI” în domeniul instalațiilor. Cursurile sunt organizate de SIEAR în colaborare cu AIIR. Cursanții primesc în funcție de domeniul solicitat broșurile cu criteriile de performanță pentru:

  - Is (Instalații sanitare);
  - Ig (Instalații gaze și petroliere lichefiate);
  - Iî (Instalații încălzire centrală);
  - Iv (Instalații de ventilare și climatizare);
  - Ie (Instalații electrice).

  In afară de acestea toți cursanții primesc broșura „Atestarea verificatorilor de proiecte și experților pentru instalații”.
  Pe parcursul desfășurării cursului mai primesc și alte materiale informative (Extras din legislația referitoare la verificatorii de proiecte și experții tehnici; Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; Extras îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții etc.)

  Responsabil curs: conf. univ. dr. ing. Nicolae Ivan tel. 252.42.80/135, 0721932632

  Pentru informații și înscrieri, persoanele interesate se pot adresa la d-na Cornelia Popovici, la telefoanele: 252.42.80/136, mobil 0723384534.

  Inscrierile se fac până la data de 1.06.2006 inclusiv.

  3. 19-23.06.2006 Societatea de Instalații Electrice și Automatizări din România (SIEAR) organizează cursul de specializare „AUTOMATE PROGRAMABILE” adresat specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul instalațiilor electrice și de automatizări. Cursurile sunt prezentate de specialiști de la Catedra de Electrotehnică a Facultății de Instalații și de la firmele Moeller Electric și PRATCO. Responsabil curs: conf. univ. dr. ing. Daniel Popescu, tel. 021-252.42.80/134, 0723850068.
  Perioada cursului: 19-23.06.2006. Programa cursului poate fi consultata la adresele: www.siear.ro, instalatii.altfactor.ro. Cursanții primesc tipărit suportul de curs și alte materiale informative. Pentru informații și înscrieri, persoanele interesate se pot adresa la d-na Cornelia Popovici, la telefoanele: 252.42.80/136, mobil 0723384534,

  Inscrierile se fac până la data de 12.06.2006

  4. 26-30.06.2006 Curs de „PROIECTARE ASISTATA de CALCULATOR” Responsabil curs: s.l. univ. drd. ing. Silviu Gheorghe, tel. 021-252.42.80/147, 0722299055.

  Pentru informații și înscrieri, persoanele interesate se pot adresa la d-na Cornelia Popovici, la telefoanele: 252.42.80/136, mobil 0723384534.
  Inscrierile se fac până la data de 15.06.2006

  5. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza potrivit legii, prevede la art. 57 alin. (4) ca persoanele fizice care au realizat in anul 2005, venituri din salarii pot solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit.
  In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 56/20.01.2006 se arata ca aceasta se poate face pana la 15 mai 2006 prin completarea formularului 230 care se pune gratuit la dispozitia contribuabilului la solicitarea acestuia.
  Formularul 230 are titlul „CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL”.
  Formularul are doua parti:
  A. Date de identificare ale contribuabilului B. Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit, potrivit dispozitiilor art. 57 alin. (4) din legea nr. 571/2003

  Rugam membri SIEAR ca in conformitate cu prevederile Codului Fiscal sa optati ca 2% din impozitul aferent anului 2005, conform formular 230 sa fie directionat catre Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari din Romania, cod fiscal 7274356, cont IBAN RO30BRDE441SV03899414410 deschis la BRD-Sucursala Unirea.
  Membri individuali care vor directiona catre SIEAR 2% vor fi evidentiati in Buletinele Informative si vor fi sprijiniti in publicarea de articole, carti etc.
  Atasat va transmitem un model completat al formularului 230 cat si un formular necompletat in vederea completarii de catre dumneavoastra.
  Precizam ca termenul limita pentru depunere este 15.05.2006 si poate fi trimis la Administratia Financiara de domiciliu si cu scrisoare recomandata.
  Nu uitati sa atasati copiile fiselor fiscale!
  Va multumim.

  6. Cotizatii societati comerciale.
  Vă facem cunoscut faptul că pe anul 2006 cotizația pentru membrii colectivi (firmele care susțin activitatea SIEAR) a fost stabilită la aceeași valoare ca și anul trecut, adică 5.000.000 lei. Deoarece activitatea SIEAR se bazează pe cotizații și sponsorizări vă rugăm a analiza posibilitatea de a plăti cotizația pe anul 2006 cat mai curand posibil. Precizam ca in cotizatie este inclus si abonamentul la revistele: „Electricianul” si ”Măsurări și Automatizări”. In plus membri colectivi primesc informatii despre activitatea SIEAR prin Buletinele Informative si primesc brosurile sau CD-uri cu lucrarile de la diversele manifestari tehnico-stiintifice organizate de SIEAR sau la care participa SIEAR. Societatile membre SIEAR beneficiaza de unele bonusuri la participarea la unele expozitii si prezentari de firme, etc. Conducatorul societatii devine in mod automat membru SIEAR. Pentru societatile care nu au completat formularele tip, rugam a completa formularele atasate (atat formularul pentru societate cat si pentru conducator) si a ni le remite tot pe format electronic.

  7. Cotizatii membri individuali.

  1. Pentru actualii membri SIEAR:
  Cotizatia anuala este de 300.000 ROL sau 30 RON.
  Pentru persoanele care lucreaza in invatamant cotizatia anuala este de 200.000 ROL sau 20 RON. Pentru studenti si pensionari cotizatia anuala este de 100.000 ROL sau 10 RON. Pentru membri care nu au sau nu au schimbat legitimatia sunt rugati sa trimita o fotografie tip buletin (poate fi trimisa si prin e-mail).
  2. Pentru noi membri SIEAR:
  Pentru a deveni membru SIEAR este necesar sa fie completat formularul tip anexat pe care va rugam sa-l retransmiteti sub forma electronica. (formularul poate fi descarcat si de de pe site-ul www.siear.ro.)
  Taxa de inscriere este de 100.000 ROL sau 10 RON.
  Cotizatia anuala este cea indicata la membri SIEAR la poz. 1. Pentru legitimatie trebuie trimisa o fotografie tip buletin (poate fi trimisa si prin e-mail). Membri SIEAR, au urmatoarele avantaje: reduceri de pret la manifestarile organizate de SIEAR si AIIR; la abonamentele la revistele «Electricianul», «Masurari si automatizari»; participarea la cursuri organizate de SIEAR etc. - transmitere de informatii prin Buletinele Informative SIEAR.
  Cotizatia se poate plati direct la SIEAR sau prin cont (dat in antetul Buletinului Informativ), specificand numele si prenumele persoanei.

  8. A aparut Newsletter Genesys nr. 12/2006. Detalii la: sales@genesys.ro.

  9. SIEAR poate organiza un curs de "Montaj cabluri cu fibre optice" daca sunt solicitari.

  2. Actiuni

  793. 31.03.2006 Sedinta Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii - Agremente Tehnice – Comisia 2. din partea SIEAR au participat: prof. dr. ing. Al. Stamatiu si prof. dr. ing. Constantin Ionescu.

  794. 3.04.2006 Masa rotunda privind „Ghid pentru masurarea cosumurilor de energie electrica la cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a performantelor energetice”. Au participat: prof. dr. ing. Serban Lazar-UTCB, prof. dr. ing. Ion Iordanescu-UPB, s.l. drd. ing. Mircea Rosca-UTCB, Dir. Gen. ing. Cornel Chioreanu-C&I ELCA IMPEX, prof. dr. ing. Niculae Mira-UTCB, S.l. drd. ing. Silviu Gheorghe-UTCB, prof. dr. ing. Constantin Ionescu-UTCB.

  795. 3.04.2006 Intalnire referitor la pregatirea proiectantilor de instalatii electrice si automatizari. Au participat: Dir. Gen. ing. Cornel Chioreanu-C&I ELCA IMPEX, S.l. drd. ing. Silviu Gheorghe-UTCB, prof. dr. ing. Constantin Ionescu-UTCB.

  3. Cunoasterea este puterea

  Masurari si Automatizari nr. 1/2006

  - Infineon deschide la Bucuresti un nou centru de dezvoltare pentru semiconductori de mare putere si microcipuri de securitate pentru carduri inteligente.
  - Solutii moderne in domenil actionarii electrice a pompelor de apa utilizand variatorul de viteza Altivar 61 si cardul multipompe VW3A502
  - Solutii de automatizare TAC pentru aplicatii cu control de zona.
  - InfraCAMI - revolutie in Termografie
  - Metode de crestere a fiabilitatii sistemelor tehnice
  - Solutii privind asigurarea investitiilor din domeniul automatizarilor proceselor industriale.
  - Consideratii privind "Legea performantei energetice a cladirilor"
  - Limbajul Java in automatizari

  Tehnica Instalatiilor nr. 3(34)/2006

  - Sisteme de reglaj in-line
  - Incalzire electrica in pardoseala
  - Sisteme electrice pentru topirea ghetii si zapezii pe zone exterioare si in jgheaburi si burlane
  - Noul analizor MULTILYZER New Generation
  - Instalatie de hidrofor.

  4. Din alte surse

  - Cel mai mare Mall din Romania se construieste la Constanta.

  - Sunt necesare 3,6 miliarde euro pentru investitii in domeniul energiei electrice.

  5. Despre certificarea calificarii intreprinderilor de constructii-instalatii

  Certificarea calificării profesionale (CCP), a întreprinderilor de constructii, arată capabilitatea acestora în conceperea și realizarea contractelor la nivelul exigențelor impuse de normele și legislația în domeniu.

  In majoritatea țărilor membre UE firmele de construcții sunt certificate din punct de vedere al calificării profesionale, accesul acestora la lucrări fiind admis numai în măsura în care sunt calificate pentru lucrările respective. Exemple sunt: Anglia, Grecia, Norvegia, Polonia, Spania, Italia, Franța, Belgia, Portugalia, Suedia. Rezultă că în perspectiva integrării României în UE este necesară adoptarea unor proceduri similare. /1/,/2/.

  MTCT a elaborat “Proiectul de lege privind certificarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcții” care asigură alinierea legislației din România la prevederile Directivei 2004/18/CEE, respectiv ale proiectului de standard European EN 13833. “Proiectul de lege privind certificarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcții” are prevederi cu privire la condițiile minimale impuse pentru înregistrarea întreprinderilor din construcții, cerințe pentru organismele de certificare, procedura de certificare, precum și cu privire la criteriile de evaluare pentru certificarea calificării.

  Pentru aplicarea “Proiectului de lege privind certificarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcții” denumit în continuare “Proiect de lege”, MTCT a elaborat:

  - Regulament privind certificarea întreprinderilor din construcții;
  - Nomenclatorul de certificare a agenților economici în construcții;
  - Norme metodologice de aplicare a regulamentului de calificare profesională a întreprinderilor din construcții;
  - Procedura privind recunoașterea de autoritate a organismelor de certificare
  - Standardul SR 13476:2003 privind certificarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcții

  In continuare sunt prezentate unele din cele mai importante prevederi din "Proiectul de lege".

  Inregistrarea întreprinderilor în “Registrul Profesional al întreprinderilor de construcții”, denumit în continuare “Registrul profesional” înființat de autoritatea în domeniul reglementat construcții, respective Ministerul Transporturilor Construcțiilor și Turismului (MTCT), denumit în continuare autoritate. La art.9 se prevede:

  Evaluarea îndeplinirii de către întreprinderile de construcții nou-înființate a condițiilor declarate la înscrierea în “Registrul profesional”, se face, la cererea acestora, de către asociațiile profesionale, desemnate de autoritate.

  Inscrierea de către Oficiul Registrului Comerțului a întreprinderilor de construcții se face pe baza documentelor stabilite de lege, la care se adaugă suplimentar:

  a) Certificatul de înregistrare în “Registrul profesional” emis de autoritate;
  b) Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea în termen de 12 luni a confirmării privind îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii Certificatului de înregistrare la Registrul profesional;
  c) Consimțământul privind radierea din oficiu, de către Oficiul Registrului Comerțului, a domeniilor de activitate, pentru care întreprinderea nou – înființată nu prezintă, la termen, confirmarea menționată la lit. b.
  In art. 15 sunt date cerințele pentru organismul de certificare iar articolele 16–20 se referă la procedura de certificare. Criteriile de evaluare pentru certificarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcții sunt date în art. 21-23 și 24-34.
  Art. 35-36 se referă la clasificarea întreprinderilor de construcții. Standardul SR 13476 – partea a II-a elaborat după modelul proiectului de standard european, stabilește criteriile pentru certificarea profesională în conformitate cu clasificarea activităților de construcții. Criteriile de certificare sunt similare cerințelor tehnice și financiare de calificare profesională (experiență în lucrări similare, dotare tehnică, dotare cu personal calificat și atestat, precum și indicatorii de bonitate financiară și cifra de afaceri, pe baza datelor din bilanțul încheiat pe ultimii 3 ani).

  Organismele agreate (desemnate) de autoritatea publică în domeniu pentru emiterea certificatelor de calificare profesională, au obligația de a monitoriza anual firmele de construcții privind nivelul de calitate și profesionalism cu care execută lucrările contractate și în consecință de a prelungi, extinde sau retrage certificatul de calificare, după caz.

  ARACO are în vedere introducerea prin lege a obligației firmelor să fie certificate din punct de vedere professional. Certificatul de calificare profesională ce urmează să înlocuiască documentele de calificare cerute prin procedura de licitație.

  Aceasta ar permite organizarea licitațiilor pe cale electronică prin prezentarea următoarelor documente: certificatul de calificare profesională, certificatele de plată a impozitelor, taxelor sociale și de sănătate, declarație proprie privind capacitatea financiară. /2/.

  Bibliografie

  /1/ xxx Buletinul ARACO nr. 12-13/2005
  /2/ Burtea Ioan – Certificarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcții, Revista Construcțiilor nr. 13, București, 2006.
  /3/ Burtea Ioan –Certificarea Calificării profesionale a întreprinderilor de construcții, Revista Construcțiilor, București, decembrie, 2005.

  Index | Despre noi | Noutăţi | Instruire | Publicaţii | Bibliotecă | Forum | Download | Organigramă | Membri SIEAR | Listă Verificatori Proiecte şi Experţi Tehnici | Contact

  © 2006 Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări

 
Utile
Buletine SIEAR
Ultimele stiri